Onderwijsvrijheid

Tweede Kamerlid (CU) Eppo Bruins schetste de geschiedenis van artikel 23 van de Grondwet, waarmee de vrijheid van onderwijs is geregeld. Vervolgens besprak hij de sluipende uitholling van dit grondrecht door de wetgeving over de samenwerkingsschool en het wetsvoorstel ‘ruimte voor nieuwe scholen’. Door deze wetgeving worden de normen en bekostigingseisen voor scholen strenger en worden bijzondere scholen gedwongen samen te werken met openbare. Er lijkt zich bovendien een meerderheid af te tekenen voor de algehele afschaffing van bijzonder onderwijs. Deze meerderheid wordt gemotiveerd door een doorgeschoten gelijkheidsdenken. Scholen zijn volgens Eppo Bruins echter geen onderdeel van het publieke domein. Bovendien zijn bijzondere scholen beter in staat om samenbindende waarden over te dragen aan leerlingen. En ten slotte levert bijzonder onderwijs betere prestaties tegen lagere kosten. In de groepsdiscussie werden verschillende manieren verkend om met de politieke realiteit om te gaan, bijvoorbeeld door akkoord te gaan met de acceptatieplicht voor leerlingen om zo de vrijheid van onderwijs te behouden. Of door een belastingkorting voor ouders die geen gebruik maken van door de overheid gefinancierd onderwijs.