Huiskamergesprek: De nieuwe ongelijkheid (VOL)

De rijken worden rijker en de armen worden armer. Economische ongelijkheid ontwricht de Nederlandse samenleving. Op vrijdagavond 7 juni gaat Gert-Jan Segers met partijleden en ChristenUnie-stemmers in gesprek over een efficiënter en rechtvaardiger weg. Voorafgaand aan dat gesprek zijn er inspirerende bijdragen van onder meer econoom Bas Jacobs en diaconaal predikant Dick Couvée. 

Huiskamergesprekken

Neem plaats in de ChristenUnie-huiskamer en ga met Gert-Jan Segers in gesprek over klimaat, ongelijkheid en migratie. Deze vraagstukken leiden vaak tot verdeling. Ons land heeft verbinding nodig heeft én concrete antwoorden. Tijdens een serie bijeenkomsten in een intieme huiskamersfeer gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het huiskamergesprek is een gevarieerd programma met deskundige sprekers, ontmoeting en muziek. Samen schrijven we aan een nieuw verhaal van verbinding!

Sprekers

 • Gert-Jan Segers is partijleider van de ChristenUnie. 

  'Ik tel mijn zegeningen uit deze regeringsperiode. Maar je zult ook een verhaal voor de toekomst moeten hebben. Dat wil ik graag doen in gesprek met mensen die samen met ons dat verhaal willen schrijven. 
  De ChristenUnie wil bijvoorbeeld niet wegkijken van de groeiende ongelijkheid in de Nederlandse samenleving. Ik wil iedereen die mee wil denken over het terugbrengen van gezonde verhoudingen in de Nederlandse samenleving uitnodigen voor het huiskamergesprek op 7 juni. Samen schrijven we aan een nieuw verhaal van verbinding!' 

 • Bas Jacobs is econoom. Hij is hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. 

  'Het is schrijnend hoe vaak maatregelen worden voorgesteld die een rechtvaardiger wereld in de weg staan. Ik hoop dat politici, beleidsmakers en de samenleving notie nemen van de regels voor doelmatig delen. Het gesprek daarover is van groot belang voor iedereen die een bepaalde mate van gelijkheid voorstaat.'

 • Ds. Dick Couvée is diaconaal predikant in de Rotterdamse Pauluskerk. 

  'Steeds meer is één waarde dominant geworden, die van het geld, het geloof in de Mammon. Resultaat: een groeiende kloof tussen rijk en arm. Het gesprek tussen politiek en samenleving over hoe die kloof verkleind kan worden is van wezenlijk belang.’

 • Eppo Bruins is lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie.

  'Belastingen gaan over verdeling en verdeling gaat over rechtvaardigheid. De ChristenUnie vindt dat ons belastingstelsel een stuk rechtvaardiger kan. Op 7 juni zal ik vertellen welke stappen we in de volgende kabinetsperiode zouden kunnen zetten.'

Muziek

 • Antonie Fountain is schrijver, zanger en gitarist, en was onder meer betrokken bij Schrijvers voor Gerechtigheid, 'een christelijk schrijverscollectief met een missie'. In het dagelijks leven is hij mensenrechtenactivist, spreker, en publicist. 

  'Als goed zingen werkelijk twee keer bidden is, dan kunnen we over gerechtigheid niet genoeg zingen.'