Nalatenschap

Mr. G. Groen van Prinsterer begon in de negentiende eeuw op eenzame wijze aan christelijke politiek in Nederland. Nu, anderhalve eeuw later, is er een stevige politieke traditie ontstaan, die zelfs internationaal verspreid wordt.

Het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie wil die unieke en prachtige denktraditie verder ontwikkelen, zodat die voor de Nederlandse politiek toepasbaar blijft. Het WI wil ChristenUnie-politici daarmee dienen, zodat zij vanuit een actuele visie vraagstukken in bijvoorbeeld economie, zorg en onderwijs kunnen behandelen, steeds vanuit het motief van Groen: politiek bij een open Bijbel.

Om dit te kunnen blijven doen hebben wij uw steun nodig. Dat kan bijvoorbeeld door via een nalatenschap te investeren in de toekomst van de christelijke politiek.

Nalatenschap

U kunt het Wetenschappelijk Instituut (WI) van de ChristenUnie opnemen in uw testament. Daarmee kunt u ook na uw overlijden een verschil maken voor de christelijke politiek. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden.

1. Benoem het Wetenschappelijk Instituut tot erfgenaam
    Door één of meerdere organisaties tot erfgenaam te benoemen ontvangen zij een gedeelte van uw complete vermogen.
2. Laat een vast bedrag na
    U kunt ook een vast bedrag nalaten (een legaat). Hierbij kunt u heel precies bepalen hoeveel het Wetenschappelijk Instituut bij uw 
    overlijden ontvangt.

Belasting over uw nalatenschap

Erfgenamen moeten belasting betalen over de erfenis die zij ontvangen. Deze belasting heet successierecht. Goede doelen en organisaties met een ANBI-instelling (algemeen nut beogende instelling) zoals het WI vormen hierop een uitzondering.

Uw nalatenschap maakt het verschil

 • Het verhaal van de ChristenUnie

  In 2010 bestond de ChristenUnie 10 jaar. Het WI heeft ter gelegenheid van dat jubileum een trilogie uitgebracht over de kernbegrippen van de partij: Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid. Dit is mede mogelijk gemaakt door een nalatenschap. Veel mensen (waaronder politici) hebben deze serie als zeer waardevol ervaren. 

 • Vrede stichten (Stefan Paas)

  Dit boek is een 'uitbarsting van eruditie, scherpzinnigheid en betrokkenheid', aldus Eimert van Middelkoop. De bekroonde publicatie Vrede stichten leverde een belangrijke bijdrage aan het debat over samenleving en politiek bezien vanuit christelijke theologie. Het boek kwam met behulp van een nalatenschap tot stand. 

 • Groen van Prinsterers klassieker Ongeloof en revolutie

  Groen van Prinsterer stond aan de wieg van de christelijke politiek in Nederland. Ongeloof en revolutie is geschreven in het midden van de 19e eeuw, maar nog steeds het lezen meer dan waard. Mede dankzij een nalatenschap kon deze klassieker hertaald worden naar hedendaags Nederlands. 

 • Cursus christelijke poltiek

  In de cursus christelijke politiek maken jongeren intensief kennis met de christelijk-politieke denkers. Een verdiepende ervaring die zij met zich meedragen in hun werk en het maatschappelijk leven.