Samen met het WI op werkbezoek

Afgelopen juli nam Marianne Verhage-van Kooten na vier jaar afscheid als wethouder voor de ChristenUnie in de gemeente Huizen. Al veel langer was zij bekend met het Wetenschappelijk Instituut. Goed bekend, mogen we wel zeggen; zij nam ook enkele jaren deel aan het bestuur van het WI. Al mag het WI wat haar betreft iets meer praktijkgericht worden, ze laat zich graag door de denktank inspireren. ‘De Groenlezingen die het WI jaarlijks organiseert, vind ik geweldig. De lezing van professor Gabriël Anthonio over leiderschap bijvoorbeeld, zal ik niet snel vergeten.’ We vroegen Verhage naar haar visie op de rol van het WI. 


‘Wat ik zo fijn vind aan de publicaties van het WI is de wetenschap dat die publicaties doordacht worden door een brede groep van deskundigen. Het is prettig te weten dat die publicaties ethisch en politiek doordacht zijn, volgens de normen en waarden die we als ChristenUnie belangrijk vinden.

Om het werk van het WI meer toegankelijk te maken voor de bestuurders van de ChristenUnie zou ik het wel waardevol vinden als die nog meer gericht zijn op de lokale praktijk voor wethouders en bestuurders. Het is belangrijk als WI en bestuurders elkaar weten te vinden, en elkaar kunnen adviseren. Hoe mooi zou het bijvoorbeeld zijn als het WI met bestuurders samenkomt om thema’s als wonen, preventie, jeugd en gezin (en wat dies meer zij) vanuit de praktijk te doordenken? Bestuurders kunnen het WI op hun beurt op de hoogte brengen van wat er op lokaal niveau speelt. Het zou heel verrijkend zijn als bestuurders en WI samen op werkbezoek gaan!

Toen ik wethouder was ben ik wel eens samengekomen met andere vrouwelijke bestuurders. Zulke ontmoetingen zouden nog beter tot hun recht kunnen komen als er ook politieke thema’s besproken worden. Ook hebben we eens met tien bestuurders in Apeldoorn de preventie binnen het sociaal domein doordacht. Zo’n thema lijkt me uitermate geschikt om dat ook met gelijkgestemde wethouders te doordenken. Het is mooi als het WI daarin een inhoudelijke rol kan vervullen.

Een ander belangrijk thema om als partij over in gesprek te blijven is het gezin. In de editie van Groen over dit thema (september 2017) werd voor het eerst intern gereflecteerd op het advies van de Staatscommissie over meervoudig ouderschap. Daar lag voor het WI echt een rol van betekenis, wat mij betreft. Door het formatieproces waar de ChristenUnie toen in zat is dat thema enigszins blijven liggen. Laten we dat gesprek vooral weer een doorstart geven!’


Marianne Verhage-van Kooten (1953) was tot juli 2018 wethouder in de gemeente Huizen, en had Jeugd, Onderwijs, Volkshuisvesting en Sport en Recreatie in haar portefeuille. Zij was een aantal jaren lid van het bestuur van het WI, het curatorium, en heeft een bijdrage geleverd aan de editie van Groen over het gezin. 


Word nu donateur van het WI en steun daarmee de inhoudelijke steun in de rug voor de politici en bestuurders van de ChristenUnie. U bent al donateur vanaf € 36,- per jaar. Als dank voor uw steun ontvangt u viermaal per jaar ons opinieblad 
Groen en gratis toegang tot onze evenementen. Ook onze boeken zijn voor donateurs gratis beschikbaar.