Christelijke politiek en het levenseinde

Op vrijdagmiddag 28 oktober vond in een volle zaal een debat plaats over het levenseinde. Sprekers waren onder meer Carla Dik-Faber, Maarten Verkerk en Gert van Dijk. Hieronder vindt u de verslagen van de drie deelthema's: 'De autonomie-paradox', 'Samen leven, tot de dood' en 'Geloofsargumenten in het levenseindedebat'. 

Op onze Facebook-pagina vindt u ook de foto's van het debat 'Christelijke politiek en het levenseinde'.