Lambert Pasterkamp

Lambert Pasterkamp is algemeen wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij werkt in die functie mee aan publicaties en debatten, begeleidt projectonderzoekers en denkt mee over nieuwe onderzoeksthema's als globalisering. Ook is hij betrokken bij de inhoudelijke invulling van de WI Summer School 
Hij heeft de Bachelor Bestuurskunde gevolgd, en volgde de Masters Filosofie en Politicologie. Hij woont met zijn vrouw en hun twee kinderen in Utrecht, haalt inspiratie uit het werk van Hannah Arendt en vindt de tegenstellingen in Nederland een belangrijk punt van aandacht. 


Lees het kennismakingsinterview met Lambert Pasterkamp

Naar het onderzoek van Lambert Pasterkamp