KC 12: De kunst van het samenbrengen. Christelijke politiek en het maatschappelijk middenveld