'Durf open te staan voor verrassende oplossingen'

Wouter de Jongvrijdag 20 september 2019 12:51

Sinds deze zomer is Wouter de Jong aangesteld als nieuwe voorzitter van het WI. Hij volgt daarmee Jan van der Stoep op, die eerder aan het hoofd stond van het curatorium. De Jong brengt veel bestuurlijke ervaring en kennis van de ChristenUnie mee. In dit interview spreken we met hem over de rol van WI en curatorium, en welke gebeurtenissen in politiek en maatschappij hem raken.

Op welke manier bent u betrokken bij de ChristenUnie, en hoe bent u betrokken geraakt bij het WI?

Mijn betrokkenheid bij de ChristenUnie, en bij christelijke politiek gaat heel ver terug. Toen ik 18 was, werd ik al lid van het GPV. De betrokkenheid op de maatschappij zat er ook al jong in: op de lagere school al maakte ik me druk om de Vietnamoorlog. Die maatschappelijke betrokkenheid heeft zich uiteindelijk vertaald in het lid worden van een politieke partij en een kleine politieke bijdrage, bijvoorbeeld rond de verkiezingen. Mijn actieve bijdrage aan de ChristenUnie begon toen ik een keer gevraagd werd een bijdrage te leveren aan de WI-publicatie Duurzaamheid. In 2002 werd ik wethouder, later gedeputeerde en tot afgelopen 1 juli was ik burgemeester van Houten.
Mede door mijn voorzitterschap van de verkiezingsprogrammacommissie in 2016 en eerder al van een landelijke selectiecommissie ken ik veel mensen uit de partij vrij goed. Ik voel me goed thuis bij de rol van voorzitter van het WI. Ik ben analytisch ingesteld en houd ervan om vanuit een overdenking van wezenlijke zaken een vertaling te maken naar de praktische realiteit.

Wat is, volgens u, de rol van het WI?
Laat ik beginnen met dit te zeggen: eigenlijk vind ik Wetenschappelijk Instituut geen goede naam voor wat het WI is. In essentie zijn we een politieke denktank. Echt wetenschap beoefenen doen we natuurlijk niet. Misschien zijn de methoden van onderzoek wel wetenschappelijk, maar we zijn gelieerd aan de ChristenUnie, en daarmee politiek gekleurd. Dat brengt me bij de rol van het WI: het signaleren van maatschappelijke vraagstukken en te onderzoeken hoe we daar als ChristenUnie mee om zouden kunnen gaan.
Belangrijk vind ik dat het WI onafhankelijk is, en niet gebonden aan de politieke actualiteit. Door die onafhankelijkheid kan het WI een spiegel en klankbord zijn voor de ChristenUnie, en de partij eventueel wijzen op andere, soms onverwachte manieren tot hetzelfde doel.

Wat is de rol van het curatorium binnen het WI?
Die is tweeledig. Ten eerste is het curatorium simpelweg het bestuur van het WI. Daarnaast is het een klankbord voor de projecten en uitgaven van het WI. Die rol is een wezenlijke. Via het curatorium krijgt het WI thema’s, en oplossingen en politieke denkrichtingen aangereikt uit verschillende hoeken van de samenleving.

Welke rol ziet u weggelegd voor het WI voor de komende tijd?
Een blijvende rol van het WI is te kijken naar wat actuele vraagstukken zijn. En: moeten we daar anders naar kijken dan tot nu toe gedaan is? Wat mij betreft zijn er in deze tijd veel thema’s waar we als WI aandacht aan kunnen besteden: ik noem migratie, inburgering, politieke en economische vluchtelingen. Wat zijn op die punten onze principes, en wat is onze draagkracht? Hebben we een goed antwoord op hoe de islam zich manifesteert in Nederland? Daarnaast zien we dat het economisch model vastloopt. In Nederland redeneren we vaak vanuit een economistische benadering. De koopkrachtplaatjes regeren. Maar welke invloed heeft dat op het klimaat? Op de biodiversiteit? Die balans tussen welzijn, ecologie en economie is ook een belangrijk thema voor de komende tijd.
Daarin moet het WI open durven staan voor verrassende oplossingen. Er zit een gevaar in vraagstukken te benaderen vanuit een soort reflex. Het is goed ook vanuit onverwachte hoeken te kijken: misschien is er ook wel iets anders aan de hand.

Het WI houdt zich in deze en de komende tijd bezig met het thema ‘Recht doen in tijden van globalisering’. Veel van de thema’s die u noemde komen ook in dat werkprogramma terug. Zijn dat thema’s die u persoonlijk ook raken?
Zeker! Naast voorzitter van het WI ben ik ook voorzitter van Micha Nederland, een organisatie die zich inzet voor sociale gerechtigheid wereldwijd. De vraag welke keuzes je op dat vlak maakt als christen houdt me bezig. Koop je bijvoorbeeld die voordelige spijkerbroek; of die duurdere broek, waarvan je weet dat niemand daarvoor onrecht geleden heeft? En staan we er wel genoeg bij stil welke invloed onze keuzes hebben op het milieu? De klimaatverandering wereldwijd houdt me erg bezig. En de gevolgen daarvan: overstromingen, hitte, mislukte oogsten… Onze manier van leven heeft zoveel invloed op de levens van mensen ver weg.
Tegelijk confronteren juist deze thema’s me erg met het feit dat het leven en de wereld niet maakbaar zijn. Het biedt een zekere rust te weten dat God de wereld in Zijn hand heeft. Wat wij mensen kunnen doen is beperkt. Maar wat ik kan doen, dat wil ik doen. Binnen mijn mogelijkheden, en op mijn plek.

Wie of wat inspireert u?
Mijn inspiratie haal ik uit veel verschillende bronnen, uit de volle breedte van de wereldsamenleving. Soms is dat uit literatuur, soms uit een citaat van de directeur van Greenpeace, soms uit wat een conservatief leider schreef of zei.
Of misschien is er toch iets dat me in het bijzonder inspireert: de natuur. Die maakt me ervan bewust dat we als mens maar een klein onderdeel zijn van een enorm complexe en geweldige schepping. Ik zie ook wat we met onze hebzucht daarin als mensen kapotmaken. En toch laat God die schepping niet los. Hij laat ons niet los. Dat inspireert me om daar zelf mee aan de slag te blijven. Wij mensen hebben grote moeite goed met de schepping om te gaan; laten we ons door Gods liefde en trouw inspireren er dan ten minste minder slecht mee om te gaan.


Word donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie vanaf € 3,- per maand en draag bij aan denkwerk en visievorming binnen de ChristenUnie!

« Terug

Reacties op ''Durf open te staan voor verrassende oplossingen''

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.