'Visie doet ertoe' | Maak kennis met Robert van Putten

Robertdinsdag 12 februari 2019 14:49

Dit najaar ontvingen alle leden van de ChristenUnie de nieuwe beginselverklaring 'Vrede zoeken, recht doen'. Vanaf april zal Robert van Putten zich bij het WI-team voegen om die te verdiepen en uit te werken tot een toegankelijk boek over de waarden van de ChristenUnie. Helemaal nieuw bij het WI is hij niet. Voor wie hem nog niet kent, stelt hij zich hieronder graag voor. 'Ik ben echt een boekenmens en ben verknocht aan mijn studeerkamer; dat geef ik maar gewoon toe.'

Robert van Putten is afgestudeerd bestuurskundige en filosoof en heeft het grootste deel van zijn studententijd in Rotterdam doorgebracht. Inmiddels woont hij in Utrecht, samen met zijn vrouw Suzanne. Zij vormen een echt ChristenUnie-koppel, want ook zij is werkzaam voor de ChristenUnie: bij de Utrechtse gemeenteraadsfractie. 

'De afgelopen vier jaar heb ik gewerkt aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daar was ik docent in de opleiding bestuurskunde en ben ik een promotietraject gestart. Momenteel werk ik aan de afronding van mijn proefschrift, over de ‘grondslagen van de bestuurskunde’. Dat draait om de hardnekkige én problematische aanwezigheid van ‘maakbaarheid’ in de wereld van politiek en beleid.'

Wat heb je met de ChristenUnie?
'Een voorvraag is voor mij ‘wat heb je met christelijke politiek?’. Sinds ik kennismaakte met Groen van Prinsterer en zijn boek Ongeloof en revolutie besef ik dat politiek nooit neutraal is. Daarnaast: dat christenen geroepen zijn zich óók in hun politieke denken en handelen te laten vormen door het Evangelie. De ChristenUnie heb ik leren kennen als een partij die probeert politiek te bedrijven in het spoor van Groen van Prinsterer, denkend en handelend vanuit de christelijke bronnen. Daarbij ligt een focus op rechtdoen en gerechtigheid bevorderen. Dat laatste spreekt mij als leerling van de Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff – voor wie het Bijbelse woord ‘shalom’ leidend is – heel erg aan.'

'Ik maakte kennis met het WI via mijn deelname aan het Fellowsprogramma, in 2011. Sindsdien heb ik een klik met het WI en het gedachtegoed van de ChristenUnie. Na afronding van mijn studie bestuurskunde kreeg ik in 2014 de gelegenheid deel te nemen aan het debat over de participatiesamenleving. Dat resulteerde in het boek Coöperatiemaatschappij, dat ik schreef samen met WI-directeur Wouter Beekers. Daarna heb ik drie jaargangen van het Fellowsprogramma mogen leiden als cursuscoördinator.'

En wat ga je nú doen bij het WI? 
'Afgelopen najaar heeft de ChristenUnie een nieuw beginselprogramma vastgesteld. Het is een korte en inspirerende tekst geworden over waar de partij voor staat en wat haar drijft. In de kantlijn van dit prachtige document wordt naar allerlei bronnen verwezen, klassiekers uit de christelijke politieke traditie. Maar wat treffen we daar precies aan? Mijn opdracht is om het beginselprogramma politiek-filosofisch verder te verdiepen, en de denktraditie van de ChristenUnie voor een breder publiek tot inspiratie te laten zijn en toegankelijk te maken.'

'Ik ben ervan overtuigd dat visie ertoe doet. Daarom vind ik het ontzettend mooi om dit project te mogen doen. Woorden als ideologie, visie en levensbeschouwing vinden we in onze tijd al snel massief; we schrikken er van terug. Maar ik geloof dat we moeilijk zonder kunnen. Dan wordt het leven schraal, zeker in de politiek. Levensbeschouwelijke bronnen kunnen oriëntatie bieden, richting geven én mensen samenbinden. Ik vind het een voorrecht als ik mag bijdragen aan het scheppen van voorwaarden hiervan. Dat ik een tekst mag schrijven die mensen weer bij deze ideologische voedingsbodem brengt, vind ik prachtig.'

« Terug