Geneigd tot ieder kwaad

mart keuning columnmaandag 07 mei 2018 12:00

Het zou die middag droog blijven volgens buienradar, maar de Eeuwige had andere plannen. Wat gaf het. Vol zelfvertrouwen was ik begonnen aan ons rondje op de racefiets. Ik had veel gefietst afgelopen weken, de benen voelden goed, de ketting was opnieuw gesmeerd, wat kon mij gebeuren?

Dat zelfvertrouwen bleek onterecht. Na drie uurtjes was ik totaal overhoop gefietst door mijn fietsmaat. Mijn menselijke beperking stond me weer scherp voor ogen, net als de overmoed waarmee ik die soms dreig te bedekken.

Thuisgekomen daalde er opnieuw iets onvoorzien van boven op mij neder: een nieuw beginselprogramma voor de ChristenUnie. Het nieuwe document moet de ChristenUnie een beetje christelijker maken, en ook nog een beetje meer klaar voor de “uitdagingen die voor ons liggen”. Het mag gezegd: een milde regen. Een frisse, leesbare tekst, waarin de tijd genomen is om tal van onderwerpen aan de ChristenUnie-traditie te verbinden. Een mooie prestatie.

Nieuw in de beginselverklaring is een stuk over het mensbeeld (“mensvisie”) van waaruit de ChristenUnie opereert. Zeer terecht dat hier een alinea over is opgenomen. Allereerst omdat een christelijke mensvisie de ChristenUnie een duidelijker christelijk profiel geeft, en onderscheid aanbrengt ten opzichte van progressieve partijen, waar ongebreideld optimisme het sjibbolet voor deugdelijkheid lijkt te zijn. Ten tweede omdat een christelijke mensvisie een steviger basis kan bieden onder tal van ChristenUnie-uitgangspunten en standpunten.

Maar juist ook om die redenen is er misschien behoefte aan een wat completere mensvisie, waarin we ons rekenschap geven van de menselijke beperking. Die beperking bedoel ik tweeledig: de beperking in de bekwaamheid van mensen zowel als de ethische beperking (geneigd tot ieder kwaad).

Een christelijke mensvisie kan niet zonder.

Een politiek met kennis van de menselijke beperking, kent ook de beperking van de politiek, die een opeenstapeling van mensenwerk is. Dat brengt een gezond wantrouwen mee jegens het maakbaarheidsdenken, en de torens van Babel van deze tijd, zoals de EU. Een politiek van kennis van de menselijke beperking is ook juist een goede basis voor een samenleving waar bescherming en vergeving nodig zijn, en die niet zo complex is ingericht dat grote groepen niet meer mee kunnen komen.

Een politiek met kennis van de menselijke beperking is ook een boodschap voor de samenleving waar dodenherdenking van een monument van menselijk kwaad en onvermogen is verworden naar instrument om de eigen morele kwaliteit mee te etaleren.

We zijn beperkte wezens. Dat te weten onderscheidt ons, onderbouwt onze politiek en draagt een boodschap in zich voor een overspannen samenleving. Dat inzicht verdient dus een plaats in het beginselprogramma van de ChristenUnie.

Mart Keuning was van van 2012 tot 2018 fractievoorzitter van de ChristenUnie Leiden.

Elke maandagmdidag verschijnt er een column op de website van het WI. Vorige week schreef Jesse de Haan de column 'Wie staat moet oppassen niet te vallen'. Tot volgende week!

« Terug