Lucia Voogt onderzoekt ChristenUnie-stemgedrag jongeren

Lucia Voogtdinsdag 27 juni 2017 14:35

Stijgt het aantal ChristenUnie-stemmers onder jongeren, of juist niet? En als het aantal daalt: waar ligt dat dan aan? Het WI heeft Lucia Voogt bereid gevonden daar de komende maanden onderzoek naar te doen. Lucia is getrouwd, moeder en woonachtig in Zwolle.

Onderzoek  
‘In 2016 heb ik het Fellowsprogramma gevolgd. In gesprek met WI-directeur Wouter Beekers over een eventueel vervolg kwamen we te spreken over stemgedrag van jongeren. Verschillende bronnen spreken van een daling en andere juist van een stijging van het aantal jongeren die ChristenUnie stemmen. Voor dit project zal ik verschillende onderzoeksgegevens naast elkaar leggen, waaruit ik verbanden hoop te ontdekken. Als we daadwerkelijk kunnen concluderen dat minder jongeren op de ChristenUnie gestemd hebben, kunnen we proberen te achterhalen wat daarvan de oorzaken zijn.’

ChristenUnie Zwolle
‘Niet alleen via het WI ben ik actief voor de ChristenUnie. In Zwolle ben ik lid van het lokale bestuur en zit ik dicht op de fractie. Ik houd me o.a. bezig met de communicatie tussen bestuur en fractie, maar ook met onze eigen achterban. Op dit moment ben ik samen met de overige commissieleden druk met schrijven van het verkiezingsprogramma 2018. Allemaal leuke en interessante dingen! Ik houd van de stad Zwolle en vind het geweldig om deel uit te maken van de grootste politieke partij in onze stad. Het geeft me voldoening om mijn christen-zijn op deze wijze tot uiting te brengen.’

« Terug