Nieuwe hoofdredacteur 'Groen'

Esther Paulwoensdag 21 juni 2017 08:30

Vanaf de eerstvolgende 'Groen' staat het blad onder hoofdredactie van neerlandica Esther Paul-Jonker. Dankzij haar jarenlange betrokkenheid als curator van het Wetenschappelijk Instituut en bij de ChristenUnie Leiden is zij goed bekend met de partij en het christelijk-sociale gedachtegoed. Ze is daarmee een uitstekende aanvulling op de redactie van 'Groen'.

'Zeker met de nieuwe insteek is Groen een blad met een gezond zelfkritisch vermogen, dat op zoek is naar leermomenten. Dat spreekt me sterk aan. Ik vind zelfrelativering belangrijk, om open te blijven staan voor wat je van anderen kunt leren. Dat kan alleen als je een stevige identiteit hebt en weet waar je voor staat. Dat vind ik ook bij Groen.’

Welke maatschappelijke ontwikkeling houdt jou bezig?
'Waar ik me in de loop van mijn leven steeds sterker van bewust ben geworden, is de enorme ongelijkheid die ons westerse leven in de wereld brengt. De schade die dat veroorzaakt in de levens van anderen en in de schepping komt steeds pregnanter in beeld. Met die schuld weet ik ook niet zo goed raad. Ik besef dat als ik om gerechtigheid bid, ik daarin ook een oordeel over mijzelf afroep. Tegelijkertijd voel je je soms gevangen in systemen. Dat maakt me meer dan ooit bewust van het feit dat ik Gods genade broodnodig heb. Wel zoek ik naar mogelijkheden om in die schuld eigen verantwoordelijkheid te nemen waar dat kan, zoals in bewust consumeren. Maar ik beken eerlijk, dat ik tot nog toe te gemakzuchtig ben voor echt radicale stappen.'

Is dat ook een thema dat je in Groen zou willen agenderen?
'Ik vind het heel goed dat het WI in de komende jaren gaat nadenken over globalisering. Ondanks de huidige tegenbewegingen zien we een wereld waarin – meer dan ooit – mensen en landen met elkaar in verbinding staan. Die bijna onontwarbare onderlinge afhankelijkheid zal niet zo snel verdwijnen, is mijn inschatting. Het heeft de wereld er enerzijds overzichtelijker en anderzijds intens veel complexer op gemaakt. Van veel ontwikkelingen kunnen we ook niet de implicaties overzien, of het nu is in de financiële sector, in ICT, in geopolitieke verhoudingen of in het klimaat. Een grondige bezinning op relevante thema’s hierbinnen is daarom echt hard nodig. Ik hoop dat we daar in Groen ook geregeld de vruchten van zullen plukken én doorgeven.'

Wie of wat inspireert jou?
'Ik word vaak geïnspireerd door theologen. Mensen die je helpen om doordachte dingen over je geloof en over God te zeggen. Ik noem daarbij grootheden als Miroslav Volf, Rowan Williams of Samuel Wells. Die hebben we, mijns inziens, ook in de politiek heel hard nodig. Mijn hobby is dan ook politieke theologie; daar liggen ook echt mijn eigen vragen. Telkens weer merk ik hoe gemakkelijk je in de sporen van de huidige denkmodes treedt. Hoe je gedragspatronen uit onze maatschappij overneemt. Het zijn vaak theologen die me helpen dat in te zien. Die het ontmaskeren en er vragen bij stellen, ook om door te vertalen naar de politiek.'


Esther Paul-Jonker is de nieuwe hoofdredacteur van Groen

« Terug