1 juni: Minisymposium 'Nieuwe wegen binnen de democratie'

Wouter Beekersmaandag 29 mei 2017 10:55

De fractie van de ChristenUnie Bodegraven Reeuwijk organiseert op donderdag 1 juni een mini-symposium over ontwikkelingen naar een coöperatieve samenleving. Er wordt meer initiatief gelegd bij burgers. Waarom is dat, en is dat wel terecht? Sprekers zijn WI-directeur Wouter Beekers en Johan de Jager, organisatiecoach en gemeentesecretaris gemeente Bodegraven Reeuwijk. 

Er is veel in beweging op bestuurlijk terrein. Verschillende bestuurlijke experimenten worden of gaan uitgevoerd worden. Soms met een spanningsveld tussen representatieve en participatieve democratie. Soms in harmonie met elkaar. Er zijn ook geluiden dat de representatieve democratie er op gemeentelijk niveau niet meer toe doet. 

Veel beleidsterreinen welke de overheid in decennia naar zich toe heeft getrokken, worden geheel of participatief teruggelegd bij de inwoners. Dit allemaal als wondermiddel om kosten te beheersen en een (mogelijke) kloof tussen overheid en inwoners te verkleinen. Maar is die er wel?

Vraag blijft of we hier bestuurlijke hoogstandjes aan het bedrijven zijn. Lopen we veranderingsmanagers achterna? Willen we het gewoon 'anders' doen? Biedt dit werkelijk een oplossing voor de breuken en de onvrede in de samenleving? Is het proces niet te top-down? Zijn het oplossingen voor werkverdeling, voor opgroeien in armoede, vergrijzende samenleving, jongeren die ondersteuning nodig hebben, nieuwkomers, de 'stille' burger versus de 'mondige' burger? Zijn we met het instellen van wijkteams die overwegend leefruimtegericht van aard zijn wel op de juiste weg?

Daarover hoopt de ChristenUnie-fractie van Bodegraven met u na te denken op donderdag 1 juni


Meer informatie en aanmelden

« Terug