Voor anker (bij Kerst)

maandag 24 december 2012 11:58

Vanaf begin december tot begin maart 2013 ligt deze blog voor anker. Al gaat het om studieverlof, het lijkt een uitgebreid Kerstreces. Toch even de bezinningsvraag: heeft Kerst iets te zeggen over de twee hoofdvragen van deze blog?

Die hoofdvragen waren: Welke boodschap heeft de ChristenUnie in postchristelijk Nederland aan overheden? En welke boodschap aan zichzelf (de eigen partijorganisatie), bestuurders, leden, vrienden, sympathisanten en mogelijke kiezers?

Kerstfeest - Christusfeest. Zijn geboorte betekent een doorstart voor een failliete wereld. Haagse overheden vallen wellicht liever terug op ‘seizoensgroeten’ of dergelijke slappe aftreksels. Kerken en christenen dragen (tussen de kerstboodschappen) de Boodschap dat keizers als Augustus en koningen als Herodes niet het laatste woord hebben. Menselijke machten of meerderheden mogen ‘positief recht’ afspreken (wetgeving). Maar er is een gerechtigheid die daarboven uitgaat. En die Gerechtigheid kreeg gestalte in een man van vlees en bloed.

Seculiere intolerantie trekt zich strak: ‘wet is wet’, ‘bezuiniging is bezuiniging’, geen uitzonderingen, geen ruimte voor gewetensbezwaren.  Kerken en christenen kunnen, al dan niet via christelijke partijen of media, laten merken dat ontmenselijking door politici en/of media, dehumanisering van medemensen (armen, echte vluchtelingen, ‘extreem katholieke’ Ieren en andere zorgvuldig afgebakende levensbeschouwelijke groepen), misselijk maakt. Net zo misselijk als een Kerstdiner bedorven door gebrek aan het zout van de woorden en daden van Christus of christenen.

De boodschap van Kerst voor overheden: aan ontmenselijkend onrecht zal een eind komen. Onherroepelijk komt er een Laatste Oordeel dat onterechte, ont-rechte slachtoffers van politieke oordelen in het gelijk zal stellen. Het Koninkrijk der Nederlanden zal nooit het Koninkrijk van God worden. Maar het appel blijft: laten overheden zich afkeren van beleidsmaatregelen (zoals ‘klinkeren’) die niets oplossen, maar eerder meer onrecht en meer problemen veroorzaken.  Laten overheden zich beperken en bekeren tot, zich richten op beleid dat alleen ingrijpt waar het de publieke gerechtigheid dient – en op die manier de Gerechtigheid.

En een boodschap voor potentiële kiezers? Elke burger mag Kerst uiteraard vieren volgens zijn of haar eigen overtuiging – ook wie zich wil beperken tot seizoensgroeten en gezellig tafelen. Velen zullen intussen beseffen dat ‘crisis’ voor talloze mensen (wel) voelbaar is. Zeker voor Westerse, doorgaans weldoorvoede christenen, mag dit leiden tot de kriebelvraag: hoe wil ik in 2013 een leven leiden dat in dienst staat van de werkelijke Heer van de wereld? Hij zag vermoeide en belaste mensen, schrijnend leed – en het duivelse, soms religieus verklede kwaad daaronder. Hij sprak mensen aan, wees op zichzelf en vergaf zonden – en hielp concreet. Doelbewust onderging hij het onrecht aan den lijve – tot de dood erop volgde.

We kennen de afloop. Vrouwen, nota bene vrouwen, begonnen over zijn verdwenen lijk. Het kinderlijfje in de voerbak werd van een verdwenen lijk tot de zegenende handen van de werkelijke Heer van de wereld, op Zijn weg omhoog. Kerken zijn de multinational waar mensen mogen leren dealen met schuld en schuldgevoelens – door te leren knielen voor deze Heer van recht en liefde. De rockband U2 zong ‘Gloria’. Leadzanger Bono spreekt presidenten aan. En wat doe ik in mijn klein hoekje?

 Ontvang zegen in 2013 – en wees een zegen.

« Terug

Plaats het eerste bericht!

Nieuw bericht