‘Debat houdt ons op elkaar betrokken’

Lambertwoensdag 22 november 2017 15:23

Vanaf januari krijgt het WI-team versterking van filosoof en politicoloog Lambert Pasterkamp. Hij woont met zijn vrouw en hun twee kinderen in Utrecht, haalt inspiratie uit het werk van Hannah Arendt en vindt de tegenstellingen in Nederland een belangrijk punt van aandacht. Hij stelt zich graag aan u voor.

Wat is je achtergrond?
Mijn studie begon ik met de Bachelor Bestuurskunde. Dat vond ik leuk, maar het was niet helemaal wat ik zocht. Daarom heb ik in de Masterfase van mijn studie filosofie en politicologie gecombineerd, en dat paste me erg goed. Ik heb daarna stage gelopen bij de ChristenUnie-fractie in de Eerste Kamer. Daar werd ik gewezen op een vacature bij de Eurofractie, waar ik twee en een half jaar met plezier heb gewerkt.
Toch begon het enige tijd terug een beetje te kriebelen: ik wilde meer doen met filosofie en reflectie; meer lezen en schrijven. Dus toen er bij het WI een plek vrijkwam, pakte ik die kans met beide handen aan.

Wat ga je precies doen bij het WI?
Het WI gaat het komende jaar aan de slag met een nieuw werkprogramma, over globalisering. Daar hangen veel andere thema’s mee samen, waaronder welvaartsverdeling en het migratievraagstuk. Vanuit de Eurofractie was ik daar ook al een beetje mee bezig: hoe gaat dit in zijn werk, en hoe moeten we met het migratievraagstuk omgaan?
Ook de grote tegenstellingen die bestaan in de Nederlandse samenleving hangen samen met het thema globalisering. Het is belangrijk daarover na te denken. Hoe breng je verschillende groepen mensen bij elkaar? Hoeveel ruimte moet er zijn voor diversiteit in onze samenleving, en wanneer is het juist goed eenheid te benadrukken? Zo zijn er nog veel meer onderwerpen die hiermee samenhangen. Het is mooi om bij het WI mee te mogen denken met de koers van de partij op globalisering.
Daarnaast kijk ik ernaar uit bij te dragen aan debat over actuele onderwerpen. Denk aan de discussie over voltooid leven die nu gaande is. Vanuit de expertise waaruit we – intern en extern – kunnen putten, kunnen we als WI bijdragen aan het publieke debat over dat soort thema’s, en daar onderzoek naar doen voor de langere termijn.

Wie inspireert jou, en waarom?
Als ik iemand moet noemen, noem ik graag Hannah Arendt. Ik ben onder de indruk geraakt van haar denken en van haar persoonlijkheid. Ze heeft hele mooie dingen geschreven over genade en vergeving, ondanks dat ze als Joodse vrouw het opkomend nazisme in Duitsland van dichtbij heeft meegemaakt. Ze schreef over de mogelijkheid van de mens om patronen te doorbreken om het goede te laten verschijnen. Door in ons eigen handelen aandacht te hebben voor het goede, kunnen we werken aan de wereld om ons heen en soms het kwade doorbreken.
Op een hele bescheiden manier was zij enorm betrokken op en bij het publieke leven. Mens-zijn is ook onderdeel zijn van het publieke leven, schreef zij. Voor mij als christen heeft zij daarin wat weinig oog voor identiteit, omdat voor mij identiteit niet alleen politiek maar vooral ook religieus is. Maar wat zij schrijft over onze rol in het publieke leven, vind ik heel inspirerend.

Wat is het laatste boek dat je gelezen hebt?
Dat is Inventing the Individual, van Larry Siedentop. Het is een ideeëngeschiedenis van hoe het christendom heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het westerse individu-begrip.

Welk nieuws houdt jou bezig?
Al het actuele politieke nieuws houdt me bezig, maar vooral het nieuws dat gaat over maatschappelijke tegenstellingen. Over welke thema’s gaan die? Waarom denken mensen zoals ze denken?

Wat wil je verder nog kwijt?
Ik heb veel zin om aan de slag te gaan en na te denken over een christelijk-sociale visie op politieke thema’s. Maar ik hoop dat mensen zich ook vrij voelen om met ons mee te denken, en contact met ons op te nemen als zij goede ideeën hebben. Het WI is niet alleen een instituut dat eenzijdig boeken uitgeeft, maar juist ook een plek waar mensen samen na kunnen denken over christelijke politiek en daarover met elkaar in debat kunnen gaan. Het WI kan input leveren, maar die vraagt ook om een reactie.
Kom ik toch weer terug bij Arendt. Volgens haar is debat hetgeen dat ons publieke leven levendig houdt. Debat houdt ons op elkaar betrokken, en vormt wie we zijn als samenleving. 


Heeft u ideeën of suggesties voor ons nieuwe werkprogramma over globalisering? Mail naar wi@christenunie.nl

Labels

« Terug

Reacties op '‘Debat houdt ons op elkaar betrokken’'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.