'Moslims passen zich niet genoeg aan' (Algemeen Dagblad)

woensdag 28 oktober 2009 10:24

DEN HAAG - Moslims moeten de waarden van de westerse samenleving omarmen, anders kunnen ze nooit goed integreren. En zonder integratie valt de maatschappij uit elkaar, vreest Gert-Jan Segers, directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Maandag overhandigt hij een advies aan partijleider André Rouvoet.

Wat is het probleem?

,,De moslims moeten onze politieke en religieuze vrijheden omarmen. In islamitische landen is bijvoorbeeld helemaal geen godsdienstvrijheid. Dat is wel een fundamentele vrijheid in het Westen. Als een moslim christen wordt, moet hij vrezen voor zijn leven. Ook in Nederland worden bekeerde moslims onder grote druk gezet. Dat kan niet.''

Maar dat is toch al langer bekend?

,,Jawel, maar het begint te schuren. Ik heb zeven jaar in Egypte gewoond en een jaar in de Verenigde Staten. Vorig jaar ben ik teruggekeerd. Toen ben ik begonnen met mijn onderzoek naar de verhoudingen tussen allochtonen, met name moslims, en autochtonen. En het blijkt dat het sentiment achter Wilders diep zit. Er is veel onderling wantrouwen. 'De moslims deugen niet, ze willen zich niet aanpassen', is de redenering.''

Dat wisten we toch al, kijk maar naar de populariteit van Wilders.

,,Ja, maar ik heb gemerkt dat het bij brede lagen van de bevolking zit. We hebben veel bijeenkomsten gehad, en zowel in onze eigen achterban als bij andere bijeenkomsten hoor je deze verhalen. Vergeet ook niet dat deze boodschap al lang vertolkt wordt. Bolkestein begon er mee. Daarna kwamen Paul Scheffer en Pim Fortuyn en nu Wilders.''

Wat moet er volgens u gebeuren?

,,De moslims moeten de waarden van de Westerse samenleving omarmen. Ze moeten echt voor Nederland kiezen. Met name de Marokkaanse gemeenschap zal duidelijk stelling moeten nemen tegen de criminaliteit. Ze moeten erkennen dat criminaliteit echt niet kan.

Concreet pleiten we bijvoorbeeld voor een verbod op subsidies voor religieuze en culturele organisaties vanuit landen die geen godsdienstvrijheid hebben. Er mogen dus geen moskeeën gefinancierd worden door Saudi-Arabië of Koeweit.

Ook moet de huwelijksmigratie zoveel mogelijk worden beperkt. Je moet niet steeds achterstanden importeren. En de lange arm van Ankara en Rabat moet weg. Het kan niet langer zo zijn dat zij bepalen welke namen een kind hier mag hebben.''

Goedwillende allochtonen klagen juist dat de autochtonen hen uitsluiten. Is dat geen terecht punt?

,,Ja, we moeten goedwillende mensen ook de hand reiken. De Nederlandse samenleving is niet gastvrij naar vreemdelingen. Dat moet veranderen. Iedereen die dat wil, moet er volledig bij kunnen horen. Maar voor wie met de rug naar de samenleving staat, is geen plaats. Mensen die bijvoorbeeld oproepen tot de Jihad moeten worden aangepakt. Dat kan door ze de Nederlandse nationaliteit te ontnemen als ze een dubbele nationaliteit hebben.''

Kopieert de ChristenUnie op deze manier niet Wilders' programma?

,,Nee. Het is inderdaad een aanscherping van het beleid dat we tot nu toe voorstonden, dat wel. Maar Wilders wil de mensen wegpesten. Dat willen wij niet. Wij zeggen juist tegen iedereen dat ze er bij kunnen horen. Wij zijn niet tegen de islam en ook niet tegen islamitisch onderwijs. Alleen mag daar geen haattheologie worden onderwezen. Wij willen de vrijheid niet bestrijden door onvrijheid, zoals Wilders. Wat hij doet is de duivel uitdrijven met Beëlzebub. En dat is niet wat de ChristenUnie wil.'' (PEET VOGELS)

Bron: Algemeen Dagblad, zaterdag 24 oktober 2009

Labels
Achtergronden

« Terug naar Islamdossier

Reacties op ''Moslims passen zich niet genoeg aan' (Algemeen Dagblad)'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.