Shalom - Wolterstorff-week

dinsdag 06 juni 2017 13:30

De Amerikaanse filosoof Nicholas Wolterstorff (1932) is een van de meest bekende en toonaangevende christenfilosofen van dit moment. In Nederland maakten we in de jaren negentig al kennis met zijn publicaties op het gebied van wetenschap en geloof. Zijn recentere zoektocht naar een christelijke visie op thema’s als rechtvaardigheid, onderwijs en liturgie is in Nederland veel minder bekend. Dat is jammer, want zijn denken op die praktische terreinen blijkt minstens zo betekenisvol en intellectueel uitdagend te zijn als zijn meer theoretische werk.

Binnenkort verschijnt in de boekenreeks van de Stichting voor Christelijke Filosofie de bundel Denken om shalom. Hierin staat de actualiteit van Wolterstorffs praktische filosofie centraal. Ter gelegenheid van de presentatie van deze bundel komt de 85-jarige filosoof begin juni naar Nederland om ons in vier studiemiddagen te inspireren tot het begrijpen, doordenken en toepassen van zijn gedachtegoed. (https://www.weetwatjegelooft.nl)

Data: 
6 t/m 9 juni 2017

Locatie: 
Amsterdam, Den Haag, Ede, Kampen

Sprekers: 
o.a. Nicholas Wolterstorff, Geert Jan Spijker, Hans Burger en Roel Kuiper 
Vollige sprekerslijst

Meer informatie en inschrijven (tot 1 juni)

« Terug