In verscheidenheid verenigd

Wetenschappelijk Instituut ChristenUnie presenteert visie op toekomst Europa

‘Geen Europese vergezichten’, zo luidde de boodschap van Kabinet Rutte II. Dit is struisvogelpolitiek, want er worden in de aanpak van de eurocrisis telkens opnieuw stappen gezet die grote gevolgen hebben voor de samenwerking tussen de 27 lidstaten van de Europese Unie. Deze samenwerking staat of valt op lange termijn met een richtinggevende visie. Dit stelt dr. Sander Luitwieler, auteur van het boek In verscheidenheid verenigd. Een positief-kritische visie op de Europese Unie, dat hij voor het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie schreef.

Luitwieler: ‘Het komt er nu meer dan ooit op aan dat de Europese Unie naar haar eigen motto handelt: “In verscheidenheid verenigd”. Dat wijst op het belang van integratie voor vrede en welzijn in Europa, maar biedt ook ruimte aan de culturele eigenheid van landen. Bij de aanpak van mensenhandel, asielbeleid en investeringen in duurzaamheid is meer gezamenlijk optrekken van de Europese landen nodig. Maar de huidige aanpak van de eurocrisis, met grootschalige financiële overdrachten tussen de eurolanden en ingrepen in nationaal sociaal-economisch beleid, ontbeert draagvlak bij de Europese burgers en houdt te weinig rekening met verschillen tussen landen.’

Auteur
Dr. Sander Luitwieler (1978) is politicoloog en promoveerde op het gebied van de Europese Unie. Zijn nieuwe boek staat in een traditie van positief-kritische reflecties op de EU door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Luitwieler schreef eerder mee aan Richting Europa. Christelijk-staatkundige visie op de Europese Unie (2002) en De ChristenUnie en het Verdrag van Lissabon (2008). Het eind vorig jaar verschenen rapport De euro gewogen, verzorgd door een werkgroep onder leiding van professor Johan Graafland, onderzocht wegen uit de eurocrisis.

Presentatie In verscheidenheid verenigd in de pers:

Reformatorisch Dagblad
'CU vreest individualisme in Europa' - http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/cu_vreest_individualisme_in_europa_1_729592
Bolkestein: EU kan geen federatie zijn - http://www.refdag.nl/nieuws/politiek/bolkestein_eu_kan_geen_federatie_zijn_1_729671

Nederlands Dagblad
Slob: eurocrisis mag geen bom onder EU worden - http://www.nd.nl/artikelen/2013/april/09/slob-eurocrisis-mag-geen-bom-onder-eu-worden

In verscheidenheid verenigd - stellingen en conclusie