Integratie en islam

De christelijke politiek heeft steeds aandacht gevraagd voor geloofsvrijheid, voor christenen, maar ook anderen. Tegelijkertijd woedt er al zeker tien jaar en debat in Nederland over de multiculturele samenleving, integratie en de islam. Welke gedeelde basis, welke gedeelde normen en waarden zijn nodig voor een goede samenleving?

 

Onze publicaties rondom dit thema:

- Gert-Jan Segers, Voorwaarden voor vrede. De komst van de islam, de integratie van moslims en de identiteit van Nederland (2008)

- George Harinck, De tucht van de democratie. Over pluriformiteit en burgerschap (Groenlezing 2005)

- Meindert Fennema, Eimert van Middelkoop en Cors Visser. Integratie en verzuiling (Kort commentaar 2003)