'Het Fellows-programma geeft een stevige basis'

Vijf jaar geleden raakte ik als bestuurslid voor ChristenUnie Soest betrokken bij de politiek van de ChristenUnie. Sinds die tijd ben ik lid geweest van het bestuur van jongerenvereniging PerspectieF en heb ik een beleidsstage gelopen bij de Tweede Kamerfractie in Den Haag. Inmiddels ben ik kandidaat-raadslid in Stichtse Vecht.

Goed voorbereid op het raadswerk
Het Wetenschappelijk Instituut kende ik vooral van naam. Ik wist dat het WI wetenschappelijk onderzoek doet, opinieartikelen schrijft en cursussen geeft, maar daar hield mijn bekendheid met het WI op. Tijdens mijn beleidsstage kreeg ik echter de tip om het Fellows-talentenprogramma te volgen. Dat leek me een prima mogelijkheid om wat dieper in het gedachtengoed van de ChristenUnie te duiken.

Aan alle tien bijeenkomsten van het Fellows-programma heb ik met groot plezier deelgenomen. De diepgaande onderwerpen en inspirerende sprekers hebben me geholpen om steviger te kunnen verwoorden waar de ChristenUnie voor staat. Vooral de interactie met de sprekers en de daarop volgende discussie met de andere deelnemers heb ik als zeer waardevol ervaren. Met deze stevige inhoudelijke basis voel ik me beter voorbereid op het mogelijk vertegenwoordigen van de ChristenUnie in mijn gemeente.

Vergrootglas
In het jaar dat ik het Fellows-programma volgde, waren er verkiezingen. Ook de ChristenUnie nam uiteindelijk volop deel aan de formatiegesprekken. Rond het formatieproces kwamen veel gevoelige thema’s ook in de media ter sprake. Op dat soort momenten is het belangrijk dat er een WI is dat het geluid van de ChristenUnie kan vertegenwoordigen in het publieke debat.

Er ligt een belangrijke taak voor het WI nu de ChristenUnie de komende jaren als regeringspartij zal functioneren. Enerzijds betekent dat de partij behoeden voor een te ruime invulling van het christelijk-sociale gedachtegoed. Anderzijds betekent het ook de bescherming van de christelijk-sociale politiek van de ChristenUnie, vooral als er soms kritiek aanzwelt op kabinetsbeslissingen die niet altijd begrepen zullen worden. De ChristenUnie ligt onder een vergrootglas; aan het WI de taak om te zorgen dat de partij zich niet aan die schijnwerper brandt.


Immanuel Wijland, 29 jaar, volgde het Fellows-programma van het WI, en is ongeveer 5 jaar verbonden met de ChristenUnie


Word nu donateur van het WI! Dankzij uw bijdrage kunnen wij de politici en bestuurders van de ChristenUnie een inhoudelijke steun in de rug bieden. U bent al donateur vanaf € 36,- per jaar. Als dank voor uw steun ontvangt u viermaal per jaar ons opinieblad Groen en gratis toegang tot onze evenementen. Ook onze boeken zijn voor donateurs gratis beschikbaar.