Huiskamergesprekken

Neem plaats in de ChristenUnie-huiskamer en ga met Gert-Jan Segers in gesprek over klimaat, ongelijkheid en migratie. Deze vraagstukken leiden vaak tot verdeling. Ons land heeft verbinding nodig heeft én concrete antwoorden. Tijdens een serie bijeenkomsten in een intieme huiskamersfeer gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het huiskamergesprek is een gevarieerd programma met deskundige sprekers, ontmoeting en muziek. Samen schrijven we aan een nieuw verhaal van verbinding!

God, Nederland en.. zwarte piet

'Dé Nederlandse identiteit bestaat niet,' zei onze koningin Máxima alweer jaren geleden. Toch weten veel Nederlanders zich met elkaar verbonden door gedeelde tradities en typisch Nederlandse vrijheden, blijkt uit onderzoek van het SCP. Maar juist rond tradities als zwarte piet of rond burgerlijke vrijheden (vrijheid van godsdienst en van meningsuiting bijvoorbeeld) heerst ook tegenstelling en verdeeldheid in Nederland. 

Moet de politiek een rol spelen in het debat over de Nederlandse identiteit, of moet zij dit juist overlaten aan de samenleving? En kunnen de Joods-christelijke wortels van Nederland hierin van betekenis zijn? Of moeten we geloof en cultuur vooral niet met elkaar verwarren?

Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers | Vrijdagavond 6 september | Met Özcan Akyol | 
Waanders in de Broeren, Zwolle | 19.30 - 22.15 | € 12,50 | Jongerentarief: € 7,50 | meer informatie

Grenzen aan gastvrijheid

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. Wat is de draagkracht van onze samenleving en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Huiskamergesprek met Gert-Jan Segers | Vrijdagavond 8 november | Met Paul Scheffer |
Bethelkerk, Den Haag | 19.30 - 22.15 | € 12,50 | Jongerentarief: € 7,50 | meer informatie