Huiskamergesprekken

Neem plaats in de ChristenUnie-huiskamer en ga met Gert-Jan Segers in gesprek over klimaat, ongelijkheid en migratie. Deze vraagstukken leiden vaak tot verdeling. Ons land heeft verbinding nodig heeft én concrete antwoorden. Tijdens een serie bijeenkomsten in een intieme huiskamersfeer gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het huiskamergesprek is een gevarieerd programma met deskundige sprekers, ontmoeting en muziek. Samen schrijven we aan een nieuw verhaal van verbinding!

Wij, Nederland

Discussies over Zwarte Piet, de islam en onze culturele wortels splijten ons land. In dit conflict vragen politiek rechts én politiek links elk om partij te kiezen voor hún waarden, en voor hún visie op de identiteit van Nederland. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit met hem mee te denken over de Nederlandse identiteit. Wat bindt ons als Nederlanders? En welke normen en waarden delen we?

Vrijdagavond 6 september | Met Özcan Akyol | Waanders in de Broeren, Zwolle | 19.30 - 22.15 | € 15 | meer informatie

Grenzen aan gastvrijheid

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. Wat is de draagkracht van onze samenleving en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Vrijdag 8 november | Met Paul Scheffer | Bethelkerk, Den Haag | 19.30 - 22.15 | € 15 | meer informatie