Algemeen

Elk jaar vraagt het Wetenschappelijk Instituut een prominente spreker om de Mr. G. Groen van Prinstererlezing uit te spreken. Verkort 'de Groenlezing'. Het is een speciale lezing met een breed perspectief voor de christelijke politiek, die vaak wordt uitgesproken op een bijzondere locatie.

Een overzicht met de eerder gehouden Groenlezingen kunt u hieronder vinden. Als er meer informatie beschikbaar is over die specifieke lezing is de titel klikbaar. Uitgaves van de Groenlezing zijn te vinden in onze webwinkel

Overzicht Groen van Prinstererlezingen (2003-2015)

2019 M. Vonk

Duurzaam radicaliseren

2018 B. de Graaf

Heimat

2017

G. Anthonio

De weg naar beneden

2016 Th. Boer

Vrij om te sterven

2015

 G. de Korte

Een katholieke ChristenUnie

2014  G. Buijs

De eeuw van de burger

2013  K. Veling Ankers Los. Toekomst voor christelijke organisaties
2012    E. van Middelkoop       Vechten in vredesnaam. De spanning tussen humaniteit en soevereiniteit 
2011   E. Schuurman  Christusbelijders: moed in de politiek 
2010    B. Goudzwaard  Crisistijd. Naar een andere waardering van markt en overheid 
2009    A. Rouvoet  Macht dienstbaar maken aan gerechtigheid. Over de Christenunie en regeringsverantwoordelijkheid 
2008    J.C. Kennedy Verlicht Den Haag of verdacht geloof? Over de politieke grenzen van religie 
2007    W.G. Rietkerk  Vreemdelingenschap en regeringsdeelname. Of: wat doen pelgrims op het pluche? 
2006    G.C. den Hertog  Tegen de utopie - het Evangelie 
2005    G. Harinck  De tucht van de democratie. Over pluriformiteit en burgerschap 
2004    J.W. Sap  De oorsprong van de Europese grondwet 
2003    G.J. Schutte  Evangeliebelijders gevraagd - toen en nu