Groenlezing 2017: De weg naar beneden; een wenkend perspectief voor leiders

We leven in een tijd van onbehagen, waarin de burger van de politiek lijkt te vervreemden. De politieke elites en hun koersen worden uitgedaagd, en het gaat populistische leiders voor de wind.
Het is bovendien een tijd waarin actuele, wereldwijde problemen – rondom migratie, ongelijkheid, veiligheid en duurzaamheid – ook om lokale aandacht en oplossingen vragen. Daarvoor zijn niet alleen nieuwe oplossingsrichtingen nodig, maar ook een nieuw draagvlak. 
Wat vergt dit van de leiders in de politiek en publieke instituties in deze tijd? In de Groenlezing 'De weg naar beneden', die op 24 mei werd uitgesproken door prof. dr. Gabriël Anthonio in de Gertrudiskapel in Utrecht, staan deze vragen centraal. 

Prof. dr. Gabriël Anthonio

  • Prof. dr. Gabriël Anthonio is bijzonder hoogleraar Sociologie van Leiderschap aan de Rijksuniversiteit Groningen en Lector in Leiderschap en Verandermanagement aan de Stenden Hogeschool in Leeuwarden. Hij brengt daarbij bijzondere praktijkervaring mee als directeur in een Jeugdinrichting,  een TBS-Kliniek en als bestuurder bij Jeugdhulp Friesland. Momenteel is hij bestuurder bij Verslavingszorg Noord Nederland.