Groenlezing 2016: Vrij om te sterven

In onze cultuur van 'maakbaarheid' is sterven een omstreden thema. Is er in onze grote nadruk op vrijheid en autonomie nog ruimte voor beperktheid en verval? Is er ruimte voor een gesprek over de ethische dilemma's rondom de dood? En hoever reikt de vrijheid die mensen krijgen, ook van de overheid, om verschillende keuzes te maken aan het einde van ons leven? Deze vragen staan centraal in de Groenlezing 'Vrij om te sterven', op 2 maart 2016 uitgesproken door medisch ethicus Theo Boer.

Prof. dr. Theo Boer

  • Prof.dr. T.A. Boer is Lindeboom hoogleraar Ethiek van de Zorg aan de Theologische Universiteit Kampen en universitair docent Ethiek aan de Protestantse Theologische Universiteit te Groningen. Tien jaar lang was hij lid van een Regionale Toetsingscommissie Euthanasie. Hij schreef in Europees verband een boek over mensverbetering en houdt zich in zijn onderzoek nu vooral bezig met voorspellend geneeskundig onderzoek. Hij is lid van de Protestantse Kerk in Nederland.

    Twitter

Fotoverslag Groenlezing 'Vrij om te sterven'

Bestelformulier

Niet donateurs kunnen het boek bestellen in de webshop