Groenlezing 2013

De tijd van de verzuiling is voorbij. Hebben christelijke organisaties en christelijke politiek daarmee hun langste tijd gehad? Die vraag stond centraal in de jaarlijkse Groen van Prinstererlezing van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, uitgesproken door dr. Kars Veling.

De Groenlezing 'Ankers los' is voor donateurs aan te vragen door te mailen naar wi@christenunie.nl. Voor niet-donateurs is het boekje voor € 7,50 te bestellen in de webshop


 

Foto's:

Bekijk hier het gehele foto album

 


 

De lezing is ook (ingekort) gepubliceerd op de site van het Reformatorisch Dagblad:

Kars Veling: Grondslag belemmert functioneren christelijke organisaties

Een duidelijk omschreven grondslag belemmert het functioneren van christelijke organisaties in de samenleving, betoogt dr. Kars Veling.

Christelijke organisaties verliezen aanhang. De loyaliteit van christenen wordt minder vanzelfsprekend. Daar komt bij dat christelijke organisaties in Nederland gaandeweg hun specifieke positie verliezen.

Nieuwe aanhang zoeken is niet gemakkelijk, tot frustratie van de trouwe leden die hun geloofsgenoten laksheid verwijten. In veel gevallen wordt dan geopperd om de grondslag te verbreden en het toelatingsbeleid te verruimen. Fuseren met een min of meer verwante organisatie is ook een mogelijkheid om de potentiële achterban te vergroten.

Lees verder: http://www.refdag.nl/opinie/kars_veling_grondslag_belemmert_functioneren_christelijke_organisaties_1_739010


 

Ook het Nederlands Dagblad maakte een samenvatting (die wat meer ingaat op de ChristenUnie):

Doel belangrijker dan grondslag
Discussies over de grondslag van een christelijke organisatie zijn niet vruchtbaar. Het is zinvoller te praten over het doel dan over de grondslag en het daarvan afgeleide toelatingsbeleid. Het grondslagmodel zit christelijke organisaties in de weg. Het moet anders.

De bezinning op de aard van christelijke organisaties staat steeds meer onder druk. Steeds weer voelen ze zich in het defensief gedrongen. Dat is niet zo vreemd in een land dat sterk seculariseert en nog sterker ontkerkelijkt. Christelijke organisaties verliezen aanhang. De loyaliteit van christenen wordt minder vanzelfsprekend.

Lees verder (betaald): http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/16/doel-belangrijker-dan-grondslag

   

Enkele reacties op de Groenlezing, verschenen in het ND:

Onderweg: Bij het naderende einde van het GPV door Peter Bergwerff
Elke dag vinden alleen al in ons land tientallen lezingen, congressen en symposia plaats. Als reizend commentator kiest Peter Bergwerff er onderweg één uit, geeft een impressie en plaatst kanttekeningen. Woensdagavond tekende zich in Amersfoort het definitieve afscheid van het Gereformeerd Politiek Verbond af. Dat biedt hoop.

Lees verder (betaald): http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/17/onderweg-bij-het-naderende-einde-van-het-gpv 

Doel en grondslag kun je niet scheiden door Peter van Duivenbode
Kars Veling wil geen vermoeiend, ontmoedigend en achterhaald gesprek over de grondslag van christelijke organisaties. Het moet gaan over doel en perspectief. Toch gaat hij daarmee te gemakkelijk voorbij aan de betekenis van levensbeschouwing in het dagelijks doen en laten.

Lees verder (betaald): http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/28/doel-en-grondslag-kun-je-niet-scheiden 

Grondslag telt voor rechter wel door Adriaan Overbeeke
Als Kars Veling ervoor pleit aan de grondslag van een identiteitsgebonden organisatie minder belang te hechten, dan is een juridische kanttekening op haar plaats. In het Nederlandse en Europese recht doet die grondslag er wel toe.

Lees verder (betaald): http://www.nd.nl/artikelen/2013/mei/24/grondslag-telt-voor-rechter-wel