Huiskamergesprek: Grenzen aan gastvrijheid

De toestroom van vluchtelingen zet de verhoudingen in onze samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Velen zien migranten echter als bedreiging voor hun identiteit, gemeenschap en bestaanszekerheid. ChristenUnie leider Gert-Jan Segers nodigt u uit met hem mee te denken over de kaders voor een rechtvaardig migratiebeleid. Wat is de draagkracht van onze samenleving en waar liggen de grenzen van onze gastvrijheid?

Huiskamergesprekken

Neem plaats in de ChristenUnie-huiskamer en ga met Gert-Jan Segers in gesprek over klimaat, ongelijkheid en migratie. Deze vraagstukken leiden vaak tot verdeling. Ons land heeft verbinding nodig heeft én concrete antwoorden. Tijdens een serie bijeenkomsten in een intieme huiskamersfeer gaan we hierover met elkaar in gesprek. Het huiskamergesprek is een gevarieerd programma met deskundige sprekers, ontmoeting en muziek. Samen schrijven we aan een nieuw verhaal van verbinding!

Spreker

  • Paul Scheffer is publicist en hoogleraar Europese Studies aan de Universiteit van Tilburg. Eerder was hij correspondent in Parijs en Warschau en bijzonder hoogleraar Grootstedelijke Problematiek aan de UvA. Ook heeft hij gewerkt bij de Wiardi Beckmanstichting, het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. 

Eet de maaltijd met Gert-Jan Segers

Een goed gesprek begint met een goede maaltijd. Eet voorafgaand aan het programma een maaltijd met Gert-Jan Segers.

Meld u aan via het reserveringsformulier. Wees er snel bij, want het aantal plaatsen is beperkt.