Gezinsbeleid

Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie doet onderzoek naar van een meer gezinsvriendelijk overheidsbeleid. Het onderzoek zal resulteren in een studie gezinsbeleid, die naar verwachting wordt gepubliceerd in het najaar van 2018.

Onderzoeker

Wie een paar decennia terug sprak over ‘het gezin’, sprak over een (getrouwde) man en vrouw, met meestal een paar kinderen. Tegenwoordig worden met ‘het gezin’ bijvoorbeeld ook een- of meeroudergezinnen bedoeld; tegenwoordig trouwen ook mensen van hetzelfde geslacht; en ook is er lang niet altijd meer sprake van een huwelijk. Het onderzoek over gezinsbeleid wil bestaande politieke visies actualiseren en politieke antwoorden geven op nieuwe ontwikkelingen.

Het gezin kan worden bekeken vanuit vele invalshoeken. Met sociologische, pedagogische, economische of theologische perspectieven op het gezin zijn boekenkasten gevuld. Het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie stelt in deze studie het politieke perspectief op het gezin centraal. De centrale probleemstelling van deze studie luidt: “Wat moet, gegeven de staat van het gezin en haar maatschappelijk belang in de 21e eeuw, de inzet zijn van een actueel christelijk-politiek gezinsbeleid?”. Vanzelfsprekend wordt daarbij ook ingegaan op wat het antwoord op deze vraag in de praktijk betekent.

De publicatie van de studie gezinsbeleid is gepland in het najaar van 2018. Het onderzoek is onderdeel van de serie ‘Christelijk-sociaal 2030’ van het WI. In deze serie wordt de verhouding tussen markt, overheid en samenleving onderzocht op verschillende terreinen, waaronder de zorg, het onderwijs, de bijstand en de woningmarkt. In deze rij thema’s past ook een verdiepende studie naar het gezin en overheidsbeleid rondom het gezin. Bovendien vormt het gezin een belangrijke pijler van de participatiesamenleving.

Onderzoeker

  • Laurens Wijmenga (1980) is algemeen wetenschappelijk medewerker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij werkt in die functie mee aan publicaties en debatten, begeleidt projectonderzoekers en denkt mee over nieuwe onderzoeksthema's. Momenteel werkt hij aan een nieuwe visie op gezinsbeleid en aan een studie over globalisering. 
    Hij heeft Economie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, en is, naast zijn werk bij het WI, als onderzoeker verbonden aan de Rekenkamer Rotterdam.