Het Fellows-talentenprogramma

Waarom bestaan er christelijke partijen? Christelijke politiek is in onze seculiere samenleving steeds minder vanzelfsprekend; ook onder christenen. In het Fellows-programma gaan we op zoek naar het hoe en waarom van christelijke politiek. Hoe is christelijke politiek ontstaan en ontwikkeld? Waarom is christelijke politiek nu relevant? En... heeft het toekomst? 

Een verdiepende ervaring

De ChristenUnie kent een rijke ideeënhistorie. Onze politiek is gebaseerd op de Bijbel en op een lange traditie van christelijke denkers. In het Fellows-talentenprogramma maak je intensief kennis met deze denkers. Met andere academici denk je na over wat het christelijk-sociale denken betekent voor christelijke politiek vandaag. Je wordt bovendien getraind in het schrijven van krachtige opiniestukken.
Het Fellows-talentenprogramma is een verdiepende ervaring, waar je een leven lang baat bij hebt; in werk en in het maatschappelijk leven.

Het programma wordt verzorgd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in samenwerking met de jongerenorganisatie PerspectieF en het Opleidingscentrum.

Programma 2018 - eerste semester

 • Christelijke politiek: van Augustinus tot Kuyper
  Datum:
  dinsdag 23 januari 

  Spreker:
  prof. dr. Roel Kuiper: Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen


                                                                                  

 • Protestants denken over mens, maatschappij en overheid
  Datum:
  dinsdag 13 februari

  Spreker:
  dr. ir. Jan van der Stoep: lector Journalistiek en Communicatie aan de CHE en bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

 • Katholiek-sociaal denken
  Datum:

  dinsdag 6 maart

  Spreker:
  mgr. Gerard de Korte: bisschop van Den Bosch en Theoloog des Vaderlands in 2015


 • Christelijke politiek in een seculiere samenleving
  Datum:
  zaterdag 14 april (ochtend)

  Spreker:
  dr. Esther Paul-Jonker: senior beleidsadviseur aan de Hogeschool Leiden, hoofdredacteur van Groen en curator van het Wetenschappelijk Instituut


 • Training opiniërend schrijven
  Datum:
  zaterdag 14 april (middag)

  Trainer: 

  drs. Sjoerd Wielenga werkt(e) als freelance journalist, eindredacteur en bladenmaker voor o.a. EO, De Nieuwe Koers, dagblad Trouw/Letter&Geest, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Dag6, Nederlands Dagblad en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Economie en duurzaamheid
  Datum:
  donderdag (!) 17 mei

  Spreker:
  prof. dr. Johan Graafland: hoogleraar Economie en Bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg

 • Participatiesamenleving
  Datum:
  zaterdag 16 juni

  Spreker:
  Robert van Putten, bestuurskundige en filosoof, auteur van de WI-studie Coöperatiemaatschappij en onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit


Programma 2018 - tweede semester

 • Migratie en integratie
  Datum:
  dinsdag 4 september

  Spreker:
  Laurens Wijmenga, onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut


 • Europese Unie
  Datum:
  2 oktober

  Spreker:
  dr. Trineke Palm, post-doctoraal onderzoeker aan de Universiteit Utrecht aan het project “Blueprints of Hope: designing post-War Europe”, geleid door professor Beatrice de Graaf.

 • Internationale vrede en veiligheid
  Datum:
  6 november

  Spreker:
  prof. dr. Beatrice de Graaf, History of International Relations & Global Governance aan de Universiteit Utrecht. Het overkoepelende onderzoeksthema van Beatrice de Graaf is de geschiedenis van veiligheid en (contra)terrorisme vanaf de negentiende eeuw. 

 • Fellowscafe
  Thema:
  nog niet bekend

  Datum:
  nog niet bekend

  Spreker:
  nog niet bekend