Fellowsprogramma

Het Fellowsprogramma

Een verdiepende ervaring die je leven lang meegaat

collage fellows 2.jpg

In het Fellowsprogramma gaan we op zoek naar het hoe en waarom van christelijke politiek. Christelijke politiek is in onze seculiere samenleving steeds minder vanzelfsprekend; ook onder christenen. Waarom is christelijke politiek nu relevant? En wat zijn de uitdagingen voor christelijke politiek in een tijd van globalisering? Daar hebben we het over tijdens het Fellowsprogramma. 

studenten

Programma

Robert

Zaterdag 16 januari

De christelijk-sociale ideologie van de ChristenUnie

Dr. Robert van Putten is onderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en coördineerde jarenlang het Fellowsprogramma.

Kars Veling.jpg

Zaterdag 16 januari

Een historisch overzicht van christelijke politiek

Kars Veling was politicus voor het Gereformeerd Politiek Verbond (GPV) en de ChristenUnie. Voor de ChristenUnie was hij Tweede Kamerlid en fractievoorzitter.

Jan van der Stoep (1)

Woensdag 17 februari

Protestants denken over mens, maatschappij en overheid

Dr.ir. Jan van der Stoep is bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie, en als lector verbonden aan de CHE. Hij was twaalf jaar lang curator van het Wetenschappelijk Instituut, waarvan vier jaar als voorzitter.

Bisschop De Korte

Woensdag 24 maart

Katholiek sociaal-denken over mens, maatschappij en overheid

Mgr. Gerard de Korte is bisschop van Den Bosch en was in 2015 Theoloog des Vaderlands.

beatrice de graaf.jpg

Zaterdag 17 april

Het verlangen naar veiligheid

Prof.dr. Beatrice de Graaf is hoogleraar Geschiedenis van de Internationale Betrekkingen. Haar expertise ligt op het vlak van terrorisme, radicalisering en nationale veiligheid.

Roel Kuiper

Woensdag 19 mei

Ecologische gerechtigheid

Prof. dr. Roel Kuiper is rector en professor aan de Theologische Universiteit van Kampen. Hij was tot 2019 fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Eerste Kamer en eerder directeur van het WI. Hij sprak in 2020 de Groenlezing uit, gebaseerd op zijn boek 'De wereld liefhebben'.

Fractievoorzitter Mirjam Bikker 2.jpg

Woensdag 23 juni

Rechtsstaat en grondrechten

Mirjam Bikker is jurist en is fractievoorzitter van de Eerste Kamer namens de ChristenUnie. Zij staat op nummer drie op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen.

Erik Borgman

Woensdag 15 september

Onderwijs en onderwijsvrijheid

Prof. Erik Borgman is leken-dominicaan en hoogleraar theologie van de religie aan de Universiteit van Tilburg. Hij heeft speciale belangstelling voor onderwijsvrijheid.

govert buijs.jpg

Woensdag 13 oktober

Coöperatiemaatschappij en economie van de vreugde

Govert Buijs is leerstoelhouder van de F.J.D. Goldschmeding Leerstoel ‘Economie in relatie tot Civil Society’. Daarnaast is hij als universitair hoofddocent en bijzonder hoogleraar 'Politieke filosofie en wijsbegeerte' verbonden aan de Vrije Universiteit.

Wouter Beekers

Woensdag 17 november

Woningmarkt of volkshuisvesting

Dr. Wouter Beekers is directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij is gepromoveerd op het thema 'woningmarkt'.

Een belangrijke basis voor de toekomst

Waar komen de standpunten van de ChristenUnie eigenlijk vandaan? Onze politiek is gebaseerd op de Bijbel en op een lange traditie van christelijke denkers. In het Fellowsprogramma maak je intensief kennis met deze denkers. Samen met andere academici denk je na over wat het christelijk-sociale denken betekent voor christelijke politiek vandaag. Je wordt bovendien getraind in het schrijven van krachtige opiniestukken. 
Het Fellowsprogramma is een verdiepende ervaring, waar je een leven lang baat bij hebt; in werk en in het maatschappelijk leven. 

Het programma wordt verzorgd door het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie, in samenwerking met de jongerenorganisatie PerspectieF en het Opleidingscentrum. 

Praktische informatie:

Duur:
januari - december

Cursusdagen:
woensdagavonden
tweemaal op een zaterdag overdag

Tijd:
van 18:30 - 22:00 (aanvang met een maaltijd)

Deelnemersbijdrage:
€250,- voor werkenden
€175,- voor studenten

Doelgroep:
jongeren (20-30 jaar) met een academisch denkniveau en belangstelling voor het denken over christelijke politiek

Locatie
We zetten in op fysieke ontmoetingen tijdens dit programma. Waar de coronamaatregelen dat niet toelaten, zullen de bijeenkomsten digitaal plaatsvinden. 

Drie (oud-)cursisten aan het woord

Annemarie van der Lugt

Annemarie van der Lugt

In het fellowsprogramma heb ik geleerd een mening te vormen over diverse christelijk-politieke vraagstukken.

Lees verder
bart visser.jpg

Bart Visser

Het netwerk wat je opbouwt met andere maatschappelijk geïnteresseerde jongeren is zeer waardevol.

Lees verder
Tobias Holtman

Tobias Holtman

Het programma brengt iets anders, iets verrijkends, iets verdiepends.

Lees verder

Wil je meer weten?

Neem contact met ons op!

Greet