Fellows 2016

De negende groep Fellows begon in januari 2016, en stond onder leiding van Robert van Putten. 
De cursus is met succes afgerond door: 

Guido As
Arie Barendrecht
Annika van de Belt
Maaike van Esch
Mirjam Hofman
Mirjam Hoogerhuis-Polak
Rob van Leeuwen
Tom Overbeeke
Joost Schroevers
Lisa Schutte-Terpstra
Maarten van der Sloot
Caroline Spilt
Hylke Stelpstra
Lucia de Voogt
Jochem Westert
Djarno Wiegman

Download de Fellowsbundel van 2016

Programma 2016 - eerste semester

 • Christelijke politiek: van Groen tot nu
  Datum: zaterdag 16 januari
  Sprekers:
  drs. Gert Jan Segers, Tweede Kamerlid namens de ChristenUnie
  en dr. Kars Veling, directeur van ProDemos, voormalig Kamerlid voor het GPV en de ChristenUnie


                                                                                  

 • Geloof en politiek: een diepe relatie
  Datum: dinsdag 9 februari
  Spreker: dr. ir. Rob Nijhoff, senior onderzoeker aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

 • Christelijk-sociale mens- en maatschappijvisie  
  Datum: woensdag 2 maart
  Spreker: prof. dr. Roel Kuiper, fractievoorzitter Eerste Kamer voor de ChristenUnie en oud-directeur WI

  Twitter
 • De overheid Gods dienares?! 
  Datum: dinsdag 29 maart
  Spreker: dr. ir. Rob Nijhoff, senior onderzoeker aan het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

  Twitter
 • Soevereiniteit in eigen kring en publieke gerechtigheid
  Datum: dinsdag 19 april       
  Spreker: dr. ir. Jan van der Stoep, lector Religie, Media en Publiek aan de CHE, bestuursvoorzitter van het WI

  Twitter
 • Leve de liberale democratie & rechtsstaat!
  Datum: dinsdag 17 mei      
  Spreker: Eimert van Middelkoop, voormalig lid van de Eerste Kamer namens het GPV, oud-minister van Defensie


 • Christelijke politiek in een post-christelijke tijd: de uitdagingen
  Datum: dinsdag 14 juni                                                                                  
  Spreker: prof. dr. Ad de Bruijne, hoogleraar Ethiek en Spiritualiteit aan de Theologische Universiteit Kampen

Programma 2016 - tweede semester

 • Menswaardig leven in een technische cultuur
  Datum: zaterdag 10 september

  Sprekers:
  prof. dr. Ir. Egbert Schuurman, ingenieur en filosoof. Hij promoveerde in de techniekfilosofie en was vervolgens bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte (nu: Stichting voor Christelijke filosofie), aan de universiteiten van Delft, Wageningen en Eindhoven. Daarnaast was hij van 1983-2007 fractievoorzitter van RPF en later ChristenUnie in de Eerste Kamer. Hij schreef vele publicaties over techniek, politiek en ethiek, waaronder Geloven in wetenschap en techniek (1998) en Tegendraads nadenken over techniek (2014)

  en drs. Esmé Wiegman, directeur van de Nederlandse Patiëntenvereniging (NPV). Van 2007 tot 2012 was ze lid van de Tweede Kamer voor de ChristenUnie. Voor het Wetenschappelijk Instituut schreef ze eerder de nota Van levensbelang (2010) over bescherming van het ongeboren leven.

 • Cooperatief kapitalisme
  Datum: dinsdag 11 oktober

  Spreker:
  Teunis Brand MSc Ma. Hij studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en volgde ook de master Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Hij werkte als trainee bij de Rijksoverheid, en was in 2015 gastonderzoeker bij het Wetenschappelijk Instituut, waar hij werkte aan de publicatie Cooperatief Kapitalisme, dat in september 2015 verscheen. Momenteel is hij promovendus aan de Wageningen Universiteit op het terrein van bedrijfsethiek.

 • Religie in de publieke sfeerDatum: dinsdag 8 november

  Spreker:
  Mr. drs. Geert Jan Spijker, adjunct-directeur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Hij is gespecialiseerd in de thematiek rond grondrechten, democratie, rechtsstaat en  godsdienstvrijheid. Hij redigeerde de bundel Vrijheid (2010), een sleutelpublicatie van het WI. Recenter redigeerde hij een bundel over Charles Taylor en de seculiere tijd (2014) en een bundel over onderwijsvrijheid (2014).

  Twitter
 • De veiligheidsutopie; een christelijke veiligheidsvisie
  Datum: dinsdag 6 december

  Spreker:
  Dr. Ronald van Steden, politicoloog en werkzaam als universitair hoofddocent aan de afdeling bestuurswetenschap & politicologie van de Vrije Universiteit Amsterdam. Zijn onderzoek bevindt zich op het terrein van veiligheid en burgerschap. In 2014 heeft hij tijdens zijn sabbatical onderzoek gedaan naar het fenomeen ‘Street Pastors’, in Cardiff, Groot-Brittannië.

  Twitter

Cursisten 2016

Groep 9 van het Fellows-talentenprogramma is gestart op 16 januari, in Amersfoort. De cursus staat dit jaar onder leiding van Robert van Putten.

Groep 9 bestaat uit onderstaande cursisten:

Jochem Westert
Mirjam HoogerhuisCaroline Spilt
Lisa Schutte-Terpstra
Guido As
Maaike van Esch
Mirjam Hofman
Lucia Voogt
Joost Schroevers
Arie Barendrecht
Annika van de Belt
Rob van Leeuwen
Hylke Stelpstra
Djarno Wiegman
Maarten van Sloot
Tom Overbeeke

Programma 2018 - eerste semester

 • Christelijke politiek: van Augustinus tot Kuyper
  Datum:
  dinsdag 23 januari 

  Spreker:
  prof. dr. Roel Kuiper: Eerste Kamerlid voor de ChristenUnie en hoogleraar aan de Theologische Universiteit in Kampen


                                                                                  

 • Protestants denken over mens, maatschappij en overheid
  Datum:
  dinsdag 13 februari

  Spreker:
  dr. ir. Jan van der Stoep: lector Journalistiek en Communicatie aan de CHE en bestuursvoorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie

 • Katholiek-sociaal denken
  Datum:

  dinsdag 6 maart

  Spreker:
  mgr. Gerard de Korte: bisschop van Den Bosch en Theoloog des Vaderlands in 2015


 • Christelijke politiek in een seculiere samenleving
  Datum:
  zaterdag 14 april (ochtend)

  Spreker:
  dr. Esther Paul-Jonker: senior beleidsadviseur aan de Hogeschool Leiden, hoofdredacteur van Groen en curator van het Wetenschappelijk Instituut


 • Training opiniërend schrijven
  Datum:
  zaterdag 14 april (middag)

  Trainer: 

  drs. Sjoerd Wielenga werkt(e) als freelance journalist, eindredacteur en bladenmaker voor o.a. EO, De Nieuwe Koers, dagblad Trouw/Letter&Geest, NRC Handelsblad, de Volkskrant, Dag6, Nederlands Dagblad en de Erasmus Universiteit Rotterdam.

 • Economie en duurzaamheid
  Datum:
  donderdag (!) 17 mei

  Spreker:
  prof. dr. Johan Graafland: hoogleraar Economie en Bedrijfsethiek aan de Universiteit van Tilburg

 • Participatiesamenleving
  Datum:
  zaterdag 16 juni

  Spreker:
  Robert van Putten, bestuurskundige en filosoof, auteur van de WI-studie Coöperatiemaatschappij en onderzoeker en docent aan de Vrije Universiteit