E-mailadres doorgeven

Inventarisatieformulier e-mailadres en WI-publicaties 2013

Publicaties
Vink aan wat voor u van toepassing is. Vink niets aan als u standaard geen publicaties in boekvorm wilt ontvangen
Persoonlijke gegevens
(Het vijfcijferige lid/-donateursnummer staat op de antwoordbon achterop de brief vermeld)

Voor het ontvangen van het bericht dat een nieuwe publicatie te downloaden is, geef ik mijn nieuwe of
gewijzigde e-mailadres door (als het op de antwoordbon genoemde e-mailadres juist is, hoeft u niets door te geven):