Een fantastisch verhaal voor laffe tijden


Een fantastisch verhaal voor laffe tijden

 
Door Herman Wegter

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan. De kandidatenlijsten zijn goedgekeurd, de inkt van de verkiezingsprogramma’s is zo goed als droog. Honderden vrijwilligers en (kandidaat-)politici gaan na de jaarwisseling voor de ChristenUnie de straten en pleinen van hun woonplaatsen op. De standpunten in het hoofd, de flyers in de hand en natuurlijk de jas met het ChristenUnie-logo aan. Maar hebben we in het post-christelijke Nederland van 2014 naast prachtige politieke standpunten ook nog een blijde boodschap voor de wereld?

Iedere week bezoek ik voor mijn programma Geloven op 2 een plaats in Nederland en onderzoek ik in hoeverre het christelijk geloof daar (nog) leeft. Wekelijks word ik zo op straat geconfronteerd met mensen die zijn opgevoed met het geloof, maar er later afstand van hebben genomen. Soms beschadigde en gefrustreerde, maar vaak vooral onverschillige ex-gelovigen. Het christendom is op zijn retour, klinkt het. Ondertussen klagen veel christenen die ik ontmoet over de leegloop van kerken en het verlies van ‘christelijk territorium’, zoals de zondagsrust. En zo dreigen we te vergeten dat we als christenen juist in 2014 een fantastisch verhaal hebben.

Hieronder drie redenen waarom ik daarvan overtuigd ben.

  1. 1.      Christenen hebben een uitstekend antwoord op het doorgeslagen individualisme

De helft van alle Nederlanders heeft volgens TNS Nipo last van eenzaamheid. Daarnaast zie ik in ons land een echte ABBA-mentaliteit; de winnaar krijgt alles. Maar één persoon alles geven, betekent dat anderen niets krijgen. Wij hebben als christenen echt iets toe te voegen met onze overtuiging dat je niet voor jezelf leeft. Dat je zelfs je vijanden lief moet hebben. Dat het gezin en de familie de belangrijkste basis zijn voor ieder mens - en dat we daar dus in moeten blijven investeren. Dat de kerken, in welke vorm dan ook, cruciaal zijn als plek om gemeenschap te ervaren. En om te oefenen in naastenliefde. 

  1. 2.      Christenen hebben de beste maatschappij-visie

Wij geloven dat mensen zijn geschapen naar Gods beeld en dat ze daardoor relationele, creatieve en verantwoordelijke wezens zijn. Dat is een heel andere benadering dan die van de markt, die van ieder mens een consu-mens maakt. Of die van de staat, die ieder individu als een nummertje ziet in een grote zorg-machine die alle verantwoordelijkheden van ons overneemt.

Dat duizenden jaren oude boek, waar wij nog dagelijks in lezen, staat vol principes die ook nu nog ongelooflijk waardevol blijken. Bijvoorbeeld dat schulden altijd tijdelijk moeten zijn. Of dat iedereen een tweede kans verdient, wat hij of zij ook heeft gedaan. Dat vrijheid niet betekent dat je maar alles kunt DOEN wat je wilt, maar dat je alles kunt LATEN en dus nergens aan vastzit. Of zoals hoogleraar (Kerkgeschiedenis en Geschiedenis van de Theologie) Paul van Geest het onlangs zei: “De christelijke visie bevrijdt individuen van ‘Babel’, van het isolement van een leven gericht op rijkdom, roem en wellust.”

  1. 3.      Iedereen profiteert van de christelijke visie

Van zowel een goede kerk als een goede christelijke politieke partij wordt iedereen beter, ook niet-gelovigen. Christelijke politiek is nooit egoïstisch en zal ten diepste niet gaan over het welzijn en de verworvenheden van christenen, maar over die ander, de naaste, de maatschappij. En dus over bijvoorbeeld de zorg voor illegalen en het bestrijden van prostitutie en armoede. Dat maakt de ChristenUnie de partij van de vrijwilligers, van de mantelzorgers, en van de ondernemers die zich inzetten voor het goede doel. De Amerikaanse schrijver Gabe Lyons noemt deze mensen ‘Herstellers’. Mensen die met God willen samenwerken om gerechtigheid, genade, vrede, medeleven en vrijgevigheid in de wereld te brengen. Die als zoutend zout willen laten zien wat er mogelijk is en hoe de wereld eruit zou zien als er herstel en verzoening zou zijn. Mensen die willen laten zien dat ze een betere manier van leven gevonden hebben. Een manier van leven waarvan iedereen beter wordt.

Politiek voor de ander

Politiek gebaseerd op de Bijbel creëert zo betrouwbare en constructieve politici die er niet alleen voor zichzelf en ook niet alleen voor de belangen van hun eigen kiezers zijn, maar vooral voor die van de ‘ander’. Laat daar nou schreeuwend behoefte aan zijn in een politiek klimaat dat gedomineerd wordt door een historisch laag vertrouwen in politici en goedkoop populisme.

Iedere ‘hersteller’ die in verkiezingstijd zoutend zout wil zijn, kan dus zijn hart ophalen. We leven in laffe tijden. En wij hebben een fantastisch verhaal!

------

KADER: Vijf communicatie en campagnetips voor de gemeenteraadsverkiezingen: 

1) Geef jezelf bloot

Laat zien wie je bent en wat je ten diepste motiveert. Volgens de Amerikaanse hersenonderzoeker Drew Westen stemmen mensen niet rationeel, op standpunten of partijen, maar emotioneel, op mensen bij wie ze iets voelen.

2) Drink veel koffie

Je relevantie als partijlid of politicus hangt in deze netwerksamenleving meer dan ooit af van wie je kent. Verdubbel het aantal namen in je adresboek. Zorg dat zoveel mogelijk ‘herstellers’, christenen die in jouw plaats een rol spelen, erin staan. Vooral degenen die te maken hebben met de onderwerpen waar jij je mee bezighoudt.

3) Kies

Hoe duidelijker je keuzes maakt met welk(e) onderwerp(en) jij als lokale ChristenUnie de verkiezingen ingaat, hoe groter de kans is dat je ‘smoel’ krijgt in jouw plaats. Dus kies je gevechten wijs, bepaal met welke (een of twee) onderwerpen jij je in jouw plaats gaat onderscheiden.

4) Concreter is beter

Maak je standpunten zo concreet mogelijk. Wat betekent jouw voorstel (en dat van je opponenten) concreet voor de mensen over wie dit gaat? Gebruik anekdotes om je standpunten tot leven te laten komen.

5) Maak een elevator pitch

Formuleer in 30 seconden wat jou drijft om politiek actief te zijn en waarom juist voor de ChristenUnie. Maak het zo specifiek en persoonlijk mogelijk en leer het uit je hoofd. Hier kun je tijdens debatten en op straat veel profijt van hebben (Zie tip 1).

Herman Wegter is EO-presentator. Hij is ChristenUnie-lid en stond nummer 7 op de lijst voor de Tweede Kamer-verkiezingen van 2012.

© WI ChristenUnie