De ChristenUnie Raadsledenchecklist


door Rieke Elsenbroek, coördinator Opleiding

Deze weken wordt de training “Klaar voor de campagne in 1 dag” gevolgd door ervaren en nieuwe kandidaat-raadsleden. Onderdeel van deze training is de ChristenUnie raadsledenchecklist, ontwikkeld met het WI en de BV.

Als je als fractie een raadsvoorstel in overweging neemt, moet je met veel zaken rekening houden. Hoe weet je nu of je alle belangrijke aspecten goed hebt meegewogen? Deze checklist voor ChristenUnie-raadsleden is bedoeld als ondersteunend middel.

1. Hoort het onderwerp bij het domein van de overheid?

De ChristenUnie vindt dat de overheid zich terughoudend moet opstellen. Ze moet geen verantwoordelijkheden van de samenleving overnemen en zich zo weinig mogelijk mengen in zaken van individuen of gemeenschappen. Is de overheid in het voorstel dienstbaar aan de samenleving?

2. Houdt het voorstel zich aan de beginselen van behoorlijk bestuur?

Een betrouwbare opstelling van de overheid is de kern van behoorlijk bestuur. Een betrouwbare overheid motiveert haar besluiten goed, handelt zorgvuldig en correct, houdt zich aan afspraken en zorgt dat de burger weet waar hij aan toe is.

3. Doet het voorstel recht aan alle betrokkenen?

Wie of wat ondervinden er gevolgen van het voorstel? Zijn hier partijen bij die hun stem niet kunnen laten horen? Daarbij hoort ook aandacht voor de gevolgen van mensen ver weg en in de toekomst, voor een duurzame economie en zorg voor de schepping dus.

4. Is dit voorstel in lijn met de koers van de ChristenUnie?

Een consistent geluid bevordert een helder profiel. Zegt het verkiezingsprogramma iets over het onderwerp? Zijn er op een ander niveau of in andere gemeenten ChristenUnie-vertegenwoordigers bezig met de behandeling van het onderwerp, en wat is hun standpunt?

 

5. Blijft er door dit voorstel voldoende ruimte voor levensbeschouwelijke diversiteit?

De ChristenUnie wil mensen ruimte geven om hun geloof een plek te geven in hun leven, in het onderwijs, op het werk, enzovoort. Gaat het voorstel ten koste van die ruimte of bevordert het die?

 

6. Past het voorstel in de begroting?

Zijn de kosten in verhouding met de opbrengsten? Vinden we het dit bedrag waard of kan het geld beter aan iets anders besteed worden?

7. Heb je de reacties van de omgeving op het voorstel ingeschat?

Welke reactie verwacht je vanuit andere partijen, en van leden en kiezers? Het wil niet zeggen dat je je stemgedrag hier helemaal naar moet richten, maar dit moet wel onderdeel van je afweging zijn.

Ten slotte: politieke besluitvorming is uiteraard geen wiskunde. Vertegenwoordigers maken hun eigen inschatting en weging. Een ChristenUnie-politicus laat zich uiteindelijk leiden door de Bijbel. Micha 6:8 is in dit verband een mooie richtlijn:

 

Er is jou, mens, gezegd wat goed is,

je weet wat de HEER van je wil:

niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten

en nederig de weg te gaan van je God.

© WI ChristenUnie