'Lever meer voorhoedegevechten!'


Interview met Gert-Jan Segers

 
Door Geert Jan Spijker 

Vier jaar lang was Gert-Jan Segers directeur van het WI. Hij maakte naam rond het thema islam en rechtsstaat en groeide de afgelopen jaren uit tot een ChristenUnie-boegbeeld. Na campagneleider te zijn geweest is hij nu gekozen in de Tweede Kamer. Hoe is het daar? Ik spreek hem op de dag dat Barack Obama is gekozen tot nieuwe leider in de VS.

Kunnen we iets leren van de nieuwe Amerikaanse president? Kan Nederland een Obama gebruiken?

Ik vond het lastig om in politiek opzicht een keus te maken tussen Obama en Romney, in onze verhoudingen is dat toch zoiets als een keus tussen D66 en VVD. Maar goed, ik hoefde gelukkig ook niet te kiezen. Maar na zijn overwinning liet Obama wel twee mooie dingen zien. Allereerst de kracht van een goede speech. En in die speech de kracht van de hoop. Hij onderscheidde daarbij hoop van naïef optimisme. De hoop ziet namelijk wel degelijk de bende die er hier op aarde soms is, maar gelooft tegelijk dat dat niet het laatste woord heeft. En waar Obama dat verder wat liet zweven, hebben wij een vast fundament voor die hoop. God zelf. Daarom kan de ChristenUnie als geen ander staan voor politiek van de hoop. En die politiek kan Nederland zeker gebruiken.

Wat vind je van Rutte II? Gaat dat nieuwe kabinet echt bruggen slaan?

Dat zal lastig worden na de enorme valse start van het kabinet. En het was al zo lastig. VVD en PvdA hebben hele verschillende ideeën over crisisaanpak, de taak van de overheid, inrichting van de samenleving. Bij de verkiezingen hebben veel kiezers op de ene partij gestemd omdat ze tegen de andere waren. En nu krijgen ze hen allebei en dan ook nog wel in een tijd dat er 16 miljard bezuinigd moet worden. Ik denk dat Nederland snakt naar een stabiel kabinet, maar ik ben bang dat het een wankele onderneming gaat worden.

Rutte II is ook Paars III: wat moeten christenen daarvan verwachten?

Ik ben bang dat dit geen vrolijk interview gaat worden. Want inderdaad, ik zie die ruimte voor verschil en dus de ruimte voor geloof alleen maar minder worden. Dreigend verbod op rituele slacht, heksenjacht op gewetensbezwaarde ambtenaren, ik zie pogingen om het publieke omroepbestel een zachte dood te laten sterven, aantasting van de onderwijsvrijheid. Maar toch hoop ik dat we meer doen dan alleen maar verdedigen wat we hebben. We moeten veel meer voorhoedegevechten gaan leveren. Dat kunnen we door vrijmoedig te getuigen van ons geloof, door werk te maken van ons geloof via de ChristenUnie, via Present, steun aan organisaties als Youth for Christ, De Hoop, het Scharlaken Koord. We hebben zoveel vrijheid om als navolgers van Jezus middenin de samenleving de staan. Om een bijbelwoord te parafraseren: de liefde voor God en de naaste drijft de vrees voor paars uit.

Hoe zie je de toekomst van Christelijke politiek in Nederland?

Met tobben komen we niet mee verder. Laten we werken zolang het dag is, dat is wat ons te doen staat. En dan moeten we meer dan ooit kleur bekennen. Opkomen voor de ruimte voor geloof, voor gezinnen, voor de vrijheid van onderwijs van ondernemers. Je sterk maken voor een duurzame economie, goede zorg voor de schepping. Opkomen voor kwetsbaren, voor ongeboren leven, voor slachtoffers van de moderne slavernij van mensenhandel en prostitutie. Dat zijn de voorhoedegevechten die we moeten leveren. En laten we op gezette tijden ook vrijmoedig spreken over onze diepste drijfveren. We doen dit, niet omdat het onze hobby is, maar omdat we navolgers van Christus zijn.

Waaraan moet je vooral wennen in de Tweede Kamer?

Ik heb al mooie debatten gehad, maar het is voor een groot deel wennen. Het is een vak dat ik nog volop aan het leren ben. Maar ik voel me zeer bevoorrecht dat ik door de kiezers van de ChristenUnie ben verkozen en ervaar het als een roeping om hier nu een periode te werken aan de missie van onze partij. En thuis vinden ze me ook nog aardig. De campagne was veel heftiger voor Rianne en de meiden dan de periode na de verkiezingen. Tijdens de campagne ging het zes dagen, dag en nacht door. Nu spreken we elkaar weer vaker…

Goed om te horen. Wat wil je bereiken in Den Haag? Heb je bepaalde concrete doelen?

Concreet wil ik aan de slag met de strijd tegen mensenhandel en prostitutie. Daarnaast wil ik me meer roeren in de discussie over godsdienstvrijheid in Nederland, dus de vrijheid om vanuit je geloof je in te zetten voor goed onderwijs, een christelijke omroep, goede zorg enzovoort. En ik zal me blijven mengen in het debat over de toekomst van Europa en de over islam in Nederland.

Hoe blik je terug op je WI-periode?

Het is een prachtige tijd geweest, alleen was het met ruim vier jaar te kort. Maar ik denk aan de pittige islamdebatten die we in verschillende grote steden organiseerden, aan mooie, inhoudsvolle congressen, de prachtige serie die we neerzetten rond de thema’s Dienstbaarheid, Vrijheid en Duurzaamheid. Zonder een WI, zonder nieuwe inspiratie en ideeën is de ChristenUnie geen lang leven beschoren. En iets persoonlijker, ik had geweldige collega’s met wie het zeer aangenaam samenwerken was.

Wat zie jij als taken voor het WI de komende tijd?

Ik hoop op nieuwe impulsen van het WI bij de doordenking van de relatie tussen geloof en politiek. En bij de doordenking van de verhouding tussen overheid, markt en samenleving. Met Wouter Beekers krijgt het WI een nieuwe directeur die daar al veel over heeft nagedacht en die ons daar echt verder ik kan brengen. Ik zie erg uit naar zijn komst en zijn bijdrage aan de partij.

Wil je verder nog wat kwijt?

Laten we af en toe even in onze arm knijpen en bedenken hoe geweldig het is dat we de vrijheid hebben om als christenpolitici actief te zijn en om onder andere via het WI steeds weer de verbinding te leggen tussen geloof en politiek. Vergelijkbaar met veel broeders en zusters in de wereld zijn we bevoorrechte mensen.

© WI ChristenUnie