De eigen kracht van Drenthe

De eigen kracht van Drenthe

Interview met Tjisse Stelpstra

 

 

Tjisse Stelpstra is lijsttrekker van de ChristenUnie-fractie Drenthe de komende verkiezingen. Hij is verknocht aan het openbaar bestuur en wil vanuit zijn principes graag het politieke handwerk doen op provinciaal niveau.  “Wat voor de Randstad goed is, hoeft dat voor Drenthe niet te zijn.”

 

 

Wat motiveert je om lijsttrekker te zijn?

 

Als christen geloof ik dat je op alle terreinen van het leven actief moet zijn om daaraan vanuit je diepste overtuiging bij te dragen. Dus ook aan de politiek. Er is een boodschap die het hele leven omvat. Persoonlijk is dat een belangrijke drijfveer. En wanneer je daarnaast behoorlijk verknocht bent aan het openbaar bestuur, gewoon omdat ik het boeiend vind, is dit een prachtige combinatie.

 

Waarom is de ChristenUnie jouw partij?

 

De ChristenUnie staat voor een politiek die diep is geworteld in het Woord van onze God. Dat is soms heel confronterend, soms heel praktisch, maar altijd met een antwoord dat de waan van de dag kan doorstaan. De ChristenUnie is daarbij niet alleen een partij van getuigen, maar ook van aanpakken. Vanuit je principes het politieke handwerk doen. Dat maakt het werken uit je geloof heel praktisch. Dat spreekt me aan.

 

 

Waar ligt het belang van het middenbestuur?

 

De provincie vormt een mooie brug tussen rijk en gemeenten. We vinden dat wat dicht bij de burger plaatsvindt, ook dichtbij georganiseerd moet worden, dus bij de gemeenten. Toch is het noodzakelijk dat er een bestuurslaag is die oog heeft voor wat boven de belangen van die gemeenten uitstijgt. Een provincie die gemeenten regionaal bij elkaar brengt. Maar ook een provincie die net even meer kan dan die ene individuele gemeente. Juist voor een provincie is het van belang iets meer op afstand te staan van de individuele burger. Dat is belangrijk omdat je op die manier ook beter boven de lokale schaal kunt uitstijgen en goede dingen voor de samenleving kunt doen op dat niveau.

 

Waarin maakt de ChristenUnie verschil op dit bestuursniveau?

 

Als het gaat om Drenthe gaat het hier natuurlijk allereerst om je drijfveren, waarover ik het eerder al had. En dat is meer dan het alleen maar zeggen. Het zegt veel over de manier waarop je met elkaar in de politiek omgaat: het gaat niet om ons, maar om het dienstbaar zijn aan de Schepper van deze wereld en dat praktisch handen en voeten geven. Dat betekent respect geven aan de andere overheden en tegelijk je best doen om daartussen het goede voor Drenthe in het oog hebben. Kortom je rol als ‘middenbestuur’ ook als zodanig invullen.

 

Zijn er specifieke speerpunten voor de komende jaren?

 

Voor Drenthe is een aantal zaken van belang:
- We hebben er provinciebreed voor gekozen sterk terug te treden op het sociale domein. Daar staan we ook voor. We vinden dat meer op de weg van de gemeenten liggen. Tegelijk staan we er voor dat dit niet een kille sanering is. De instellingen die getroffen worden moeten genoeg tijd en middelen hebben om deze overgang te kunnen maken.
- We vinden een inzet op recreatie en toerisme voor Drenthe van groot belang. Het is een forse economische factor. Daar zullen we meer in moeten investeren.
- Ook wij ontkomen niet aan bezuinigingen. Daar zullen we eerlijk over zijn in de campagne en aangeven wat er volgens ons dan niet meer hoeft.

 

Wat zijn de verwachtingen van de verkiezingen? Hoe gaan jullie de mensen bereiken met provinciale thema’s?

 

We hebben de vorige verkiezingen een zetel gewonnen. We zullen inzetten op minimaal zetelbehoud. Tegelijk merken we ook op dat er meer partijen mee gaan doen die voor een versnippering van het politieke landschap kunnen zorgen. Voor ons is het van belang dat we ons als een betrouwbare partij gaan presenteren. Betrouwbaarheid die we zowel in de Provinciale Staten als in het college van GS hebben laten zien.

We zullen kijken hoe we met name nieuwe media in kunnen zetten om zoveel mogelijk mensen te bereiken.

 

Welke rol spelen Eerste Kamerverkiezingen op (en in aanloop naar) 2 maart?

 

Met name nu zijn deze verkiezingen extra van belang. Voor ons speelt primair de provinciale politiek. Daar zullen we onze campagne op voeren. Tegelijk zullen we er op wijzen dat het belangrijk is te gaan stemmen omdat een stem dubbele werking heeft.

 

Wil je tot slot nog wat kwijt?

 

Provinciale verkiezingen zijn ook verkiezingen op maat. Dat willen we ook vooral in onze eigen campagne laten zien. Wat voor de Randstad goed is, hoeft dat voor Drenthe niet te zijn. Daarom gaan wij uit van de eigen kracht van Drenthe.

 

KADER

Tjisse Stelpstra is op dit moment actief binnen de provinciale politiek van Drenthe als lid van de statencommissie Cultuur en Welzijn. Daarnaast was hij eerder o.a. Statenlid in de provincie Noord-Holland en is hij op dit moment lid van het algemeen bestuur van het waterschap Reest en Wieden.

Hij werkt als gemeentesecretaris/algemeen directeur bij de gemeente Midden-Drenthe.