Met de rug naar het gemeentehuis

Met de rug naar het gemeentehuis

 

Interview met Dick Schutte  

 

Door Geert Jan Spijker

 

De lokale en landelijke verkiezingen liggen nog maar net achter ons of we mogen ons alweer voorbereiden op de Provinciale Statenverkiezingen van maart 2011. Hoe gaat dat? Dick Schutte, de vorige lijsttrekker van de Statenfractie in Flevoland, licht ons in. De oud-burgemeester van Urk zwaait echter na deze periode af. “Het is mooi geweest. Bovendien zijn er genoeg andere dingen te doen in het Koninkrijk.” Een vooruitblik op de verkiezingen, maar eerst een terugblik op het afgelopen halfjaar. Hoe kon de ChristenUnie in Urk zo verliezen? “Ik hoorde het laatste jaar in visserijkringen nogal eens: ‘Daar heb je die groene jongens van de CU weer.’”

 

Hoe kijkt u terug op de lokale verkiezingen? Was het verlies in Urk verwacht?

Dat  de superwinst van vier jaar geleden niet is vastgehouden, vind ik logisch. We zijn nu dan wel van zes naar vier gegaan, maar toch wel de grootste gebleven. Het verlies is goed te verklaren. Vanuit de SGP is een lokale partij ontstaan met onder meer een charismatische man die veel aantrekkingskracht uitoefent op de burgers. Zijn partij is zo op vier zetels uitgekomen. De opkomst van een lokale partij met beloftes kost je een dikke zetel. Dit werd bovendien nog gevoed door wat onhandig stemgedrag van de Tweede Kamerfractie – over beperking van visquota – dat breed werd uitgemeten in de pers. De ChristenUnie moet beseffen dat ze ook moet blijven opkomen voor lokale ondernemers. Duurzaamheid is belangrijk, maar er moet wel een boterham kunnen worden verdiend.

 

Is zo’n negatief sentiment te voorkomen?

Voorheen hadden we goede lijnen tussen Den Haag en Urk, dat is denk ik wat in het slop geraakt. Dat geldt niet alleen voor Urk overigens, maar ook voor andere visserijgemeenten. Daar moet de partij weer aan gaan werken. Gelukkig heeft de visserijwethouder op Urk hier inmiddels afspraken over gemaakt.

 

Populistische politiek doet het goed. Moet de ChristenUnie daar meer in meegaan?

De vraag is: Willen we daarin meedoen? Ik denk dat je daar zeer terughoudend in moet zijn. Tegelijk moet je burgers wel bereiken. Je moet communiceren met het veld. Ik zeg vaak: ‘Politici moeten nog meer met de rug naar het gemeentehuis, het provinciehuis en het parlement gaan staan.’ Ze moeten meer onderzoeken wat er leeft. Uiteraard dicht je daarmee niet meteen de kloof tussen burger en politiek. Bestuur gaat gepaard met stroperigheid en nuance, en daar heeft de samenleving weinig geduld mee. Heel belangrijk is ook de persoon van de politicus, daar kan men zo maar op uitgekeken raken, ook als die van de ChristenUnie is.

 

Hoe beoordeelt u het verlies bij de Tweede Kamerverkiezingen?

De laatste veertien dagen voor de verkiezingen werd door mediageweld de winst in de peilingen leeggegeten. Dat was jammer, zeker als je ziet dat het CDA enorm verloor en de SGP niet won. De christelijke partijen hebben nu samen 28 zetels, dat geeft te denken. Door de ontkerkelijking zijn we kwetsbaar geworden. Tegelijk moeten we dichtbij onze principes blijven, ook als anderen die niet accepteren.

 

Hoe verklaart u de ruk naar rechts, ook landelijk?

Is er een ruk naar rechts? Dat valt volgens mij wel mee. De PVV-stemmers komen overal vandaan, ook van links. Wat hen bindt is ontevredenheid met de kwaliteit van de samenleving, onvrede met hoe Nederland eruit ziet. Maar die stemmers kunnen volgende keer net zo makkelijk bij de SP terechtkomen. Het is wel zaak die groep te bereiken en hun onvrede te begrijpen.

 

Snapt u dat sommige christenen op Wilders stemmen?

Wilders bijzondere ideeën zijn de mijne niet, maar er zitten wel zorgelijke elementen in de islam. Onlangs las ik ‘Zoon van Hamas’ en daarin zie je schaduwkanten van de islam. Er zijn extreme stromingen binnen de islam die wereldheerschappij nastreven. Dat is gevaarlijk en daarvan moeten we ons bewust zijn, ook als christenen in Nederland. Maar dat moet vervolgens niet leiden tot haat tegen moslims, zeker niet. Jezus zei zelf: ‘Heb je naasten lief.’

 

Bent u tevreden met het kabinetsbeleid van de afgelopen jaren?

Allereerst vind ik het erg bijzonder dat we in de gelegenheid zijn gesteld om verantwoordelijkheid te dragen voor het landsbestuur. Uiteraard is er dan kritiek, bijvoorbeeld op het jeugdbeleid. Maar dat is ook nogal een dossier! Ik vind dat Rouvoet daar de eerste lijnen tot reparatie van de samenleving goed heeft neergezet. Alleen jammer dat hij het daarna niet handen en voeten kan gaan geven. Hij heeft zijn werk niet kunnen afmaken. Zo’n omslag vergt jaren, het komende kabinet zal hiermee verder moeten. Het gaat om de kwaliteit van de samenleving! 

 

In maart zijn de Provinciale Statenverkiezingen. Een drukke tijd voor de boeg?

Een goede campagne duurt vier jaar, maar inderdaad zijn we er nu druk mee, vooral met het zoeken van goede kandidaten. Het is cruciaal om een goede top 10 te hebben van mensen die allemaal inzetbaar zijn, ook in commissies. Dat verhoogt de kwaliteit van de fractie en je kunt dan beter het werk verdelen. Ik zie alom waardering voor het werk van de ChristenUnie-fractie. Maar het wordt een hele kunst om de uitstekende resultaten van vorige keer vast te houden. Het is zaak om in de campagne de juiste snaar te raken en de successen goed uit te dragen. We moeten de burger opzoeken. In Flevoland hebben wij bijvoorbeeld recent een voedselbank bezocht en daar geholpen. Zo toon je ook waardering voor dat werk. 

 

De roep om bezuinigingen op het openbaar bestuur zal ook provincies raken. Bent u daar bang voor?

Of het middenbestuur ‘provincie’ heet, vind ik niet van belang. De provinciegrenzen zijn echt niet heilig. Centraal staat de vraag: ‘Wat is in het belang van de burger?’ Veel veranderingen zullen geen geld opleveren, want taken moeten toch gebeuren, ook als je ze van provinciaal naar Rijksniveau of andersom verschuift. En wat betreft Flevoland: deze provincie bestaat 25 jaar, maar volgens mij moet de eerste oplevering nog plaatsvinden. We missen nog zoveel voorzieningen. Flevoland mag het woningprobleem van de Randstad oplossen, maar krijgt er onvoldoende voorzieningen en te geringe harde infrastructuur voor terug.

 

De ChristenUnie bestaat tien jaar. Wat staat de partij de komende tien jaar te doen?

We mogen allereerst dankbaar zijn voor de ruimte die we in Nederland hebben om christelijke politiek te bedrijven. Vanuit die houding mogen we werken aan stabiele groei, in achterban en vertegenwoordigers. Ook kunnen we professioneler worden. Dat geldt de inhoud, maar ook de vaardigheden. Belangrijk is een aparte scholing voor bestuurders in het communiceren met de samenleving. Je staat door de C immers al vaak op achterstand in de media. Door degelijk te zijn en goede kwaliteit te leveren moeten we dat compenseren, maar ook door op een hedendaagse manier te communiceren. Het gesprek is uitermate belangrijk in de politiek, er zit altijd wel iets goed bij de ander. Zorg tegelijk wel dat je basisprincipes herkenbaar blijven.

 

 

KADER

Dick Schutte (Wilsum, 1947) is sinds 2006 voorzitter van de ChristenUnie-fractie Flevoland (5 zetels). Van 1999 tot 2006 was hij burgemeester van Urk en daarvoor onder andere wethouder van Oldebroek en Statenlid voor RPF/GPV in Gelderland. Hij is verder onder meer voorzitter van Christenen voor Israël.