Duurzaamheid

Duurzaamheid

 

Door Geert Jan Spijker

 

Wat is erger: een paars plus kabinet of een regering met gedoogsteun van Wilders? Als het gaat om duurzaamheid zal een rechts kabinet vermoedelijk geen vooruitgang betekenen. Milieu zal het afleggen tegen asfalt en auto’s. Investeren in alternatieve vormen van energie zal niet meer worden gestimuleerd. De verwachtingen zijn op dit punt laaggespannen. Maar rechts is – op het moment van schrijven – verre van rond. 

 

Overheidstaak?

Het afgelopen kabinet benoemde duurzaamheid als een van de centrale onderdelen. Is er veel bereikt? Menigeen is sceptisch over wat de overheid vermag als het gaat om zulke grote problemen als die rond duurzaamheid. Het probleem is immers wereldomspannend en betreft ook toekomstige generaties. Wat kan een enkel kabinet daaraan doen, vanuit het kleine Nederland? Het overweldigende karakter van de problematiek kan een mens lam slaan. Maar dat hoeft niet. Dat mag niet. Martine Vonk benadrukt in het openingsinterview dat iedereen op zijn eigen niveau een rol kan spelen in de aanpak. Als we op verschillende plekken samen de schouders eronder zetten is er wat mogelijk. Gedeputeerde Wouter de Jong laat zien hoe op provinciaal en lokaal niveau wel degelijk verschil kan worden gemaakt op dit thema. Zeker richting de komende verkiezingen kan dit een onderscheidend punt zijn voor de ChristenUnie. 

 

Ons geweten knaagt niet

De overheid kan de wereld niet redden, dat is duidelijk. Maar dat ontslaat mensen, inclusief politici, niet van de verantwoordelijkheid op te komen voor de kwetsbare natuur. Indirect betekent dat ook het opkomen voor de armen in de wereld. steeds meer wordt duidelijk dat milieuvervuiling en mens… samenhangen. In de woorden van Vonk: “Zij werken onder erbarmelijke omstandigheden om grondstoffen voor onze producten te delven. En bijvoorbeeld klimaatverandering treft vaak juist hen. Zo worden met name degenen die toch al kwetsbaar zijn de dupe van onze consumptiedrang.” Armen betalen dus de tol voor onze uitbuiting van de aarde. Wij worden rijk over de ruggen van de armen. De richting die we op moeten is het doorberekenen van milieukosten in producten. We moeten weer reële prijzen gaan betalen in de winkel. Door voor meer transparantie in het systeem en de ketens te zorgen wordt ook de consument zich bewuster en prikkelt zijn geweten. Onbekend maakt onverantwoordelijk.

 

Groene jongens van de ChristenUnie

In de politieke strijd om duurzaamheid is het ook opboksen tegen de scepsis. Politiek zal niet direct wantrouwend ten opzichte van ondernemers moeten staan. Anders krijg je uitlatingen als “Daar heb je die groene jongens van de ChristenUnie weer” – zie het interview met Dick Schutte. Ecologie en economie zijn beide belangrijk. Ze vinden elkaar in het thema Duurzaamheid. Daarom willen wij dit als WI ook als een van de kernwaarden – naast dienstbaarheid en vrijheid – aanreiken aan de ChristenUnie.