'De verharding is toegenomen'

‘De verharding is toegenomen’

Interview met Roelie Bosch

 

Door Geert Jan Spijker

 

Almere was veel in het nieuws rond de lokale verkiezingen. Uiteraard was er de spraakmakende deelname en winst van de PVV. Hoe is het er nu? Het afgelopen college was “bijzonder collegiaal, betrouwbaar en succesvol”. Komt er een vervolg? In gesprek met Roelie Bosch, ChristenUnie-raadslid in Almere. “Ik moet oppassen niet mee te gaan met populistische tendensen.”

 

Hoe blik je terug op de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen?

We kijken met gemengde gevoelens terug op de verkiezingen. Als ChristenUnie hebben we acht stemmen ‘verloren’, voor dat verschil hebben we maar geen hertelling aangevraagd…

We zijn dus min of meer gelijk gebleven. Wel zijn we terug van twee naar één zetel, dat heeft te maken met de forse terugval van het CDA. We hadden een lijstverbinding die de vorige keer een restzetel opleverde die naar de ChristenUnie ging. Dit keer had het CDA niets over, maar kwam zelfs tekort voor een tweede zetel. Uiteindelijk hebben ze via een restzetel, die ze overigens ook op eigen kracht, los van de lijstverbinding, wel binnengehaald zouden hebben, hun tweede raadszetel gekregen. Ik ben dus best tevreden over het vasthouden van onze kiezers die we er vier jaar geleden bij gekregen hebben. Wel vind ik het teleurstellend dat we niet verder gegroeid zijn. Bij volgende verkiezingen zo ik meer investeren in het erbij halen van de kerken. We beschouwen de steun van hun leden momenteel misschien te vanzelfsprekend.

 

Almere heeft niet altijd een positief imago. Hoe zou je zelf de stad typeren?

Almere is een bijzondere stad, maar nogal onbekend voor veel mensen. Ze is natuurlijk gebouwd als ‘overloop’ van Amsterdam, maar inmiddels is ze veel meer dan dat. We zijn meer en meer onze eigen identiteit aan het vinden. Almere is de grootste stad van Flevoland, veruit zelfs. In heel de verdere provincie wonen net zoveel mensen als in Almere alleen. Dat is voor de provincie ook niet altijd even gemakkelijk. Op dit moment zijn we de zevende stad van Nederland. Het ziet er naar uit dat we nog wel zullen stijgen op dat lijstje. Begin 2010 hebben we met het Rijk een Afsprakenkader getekend voor de groei van Almere, de zogenaamde Schaalsprong. Om het Groene hart te beschermen en tegelijkertijd te voorzien in de benodigde woningen voor de Randstad, heeft Almere – onder voorwaarden – ‘ja’ gezegd tegen de vraag van het Rijk om te groeien tot circa 350.000 inwoners.

 

Hoe houd je die groeiende boel bij elkaar?

Almere heeft dus de intentie uitgesproken om te groeien, juist ook om groepen mensen toe te kunnen voegen. De Schaalsprong moet Almere zelf ook iets opleveren, namelijk diversiteit.

We hebben de Almere Principles als ‘controlelijstje’. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat die erg algemeen en nogal vrij toegepast (kunnen) worden. Ik sta ongetwijfeld mensen op hun tenen als ik dit zeg, maar het zal echt oppassen blijven om bijvoorbeeld in een periode van economisch slechtere tijden, toch vast te houden aan kwaliteit.

 

Veel aandacht trok natuurlijk de deelname en winst van de PVV in Almere. Is Almere zo populistisch?

Het politieke klimaat was er altijd typisch één van het poldermodel. Samen de schouders eronder en dan komen we er wel. Eigenlijk best bijzonder voor een stad met bijna 200.000 inwoners. Dat is wel veranderd door de komst van de PVV. Populisme kenden we al wel, door bijvoorbeeld Leefbaar Almere, maar er is verharding bijgekomen. Anderen opzettelijk in een hoek zetten, verdacht maken, grote woorden die nergens opslaan, dat soort zaken. En je merkt dat anderen daar in meegaan. Ik moet zelf oppassen daar niet in mee te gaan. Je wilt niet ondergesneeuwd raken, maar het is natuurlijk belangrijk om niet meegezogen te worden.

 

Hoe ziet het nieuwe college eruit?

De PVV is de grootste geworden in Almere en is ook de onderhandelingen gestart. Na twee weken moest iedereen constateren dat het hen niet ging lukken om een coalitie samen te stellen. Sindsdien is het een nogal beschamende situatie geweest, waarbij de PvdA (als tweede grootste partij) het nog altijd niet gelukt is om een coalitie te vormen. Wij zaten met hen, de VVD en het CDA in het vorige college, dat bijzonder collegiaal, betrouwbaar en succesvol geweest is. Sinds jaren zijn er geen wethoudersproblemen geweest! De intentie was om dit college voort te zetten met 1 of 2 partijen erbij. D66 had gewonnen dus het was logisch om hen erbij te halen, maar door een strategische zet zaten zij op zeker moment vast in een ‘blok’ van 3 partijen, met elk 3 zetels. Om dat blok uit elkaar te halen, was al 2 weken nodig en nu zijn wij (CDA-ChristenUnie) er weer bij gehaald. Op het moment dat ik dit schrijf zijn de onderhandelingen nog niet ten einde, dus de uitkomst weet ik nog niet.

 

Hoe beviel de samenwerking met het CDA afgelopen jaren? Wordt die doorgezet? 

De samenwerking met een wethouder van buiten de stad die speciaal gevraagd is voor de combinatie, is prima geweest. Het CDA en de ChristenUnie hebben in de raad elk hun eigen koers gevaren, dat was voor mij ook wel het uitgangspunt. Gezamenlijke woordvoerders zag ik niet zo zitten. We zijn nu dus bezig met onderhandelingen en hebben zojuist het gesprek met het CDA achter de rug over welke portefeuille we zouden willen, mocht alles in orde komen. Dat gesprek liep voorspoedig, we denken aan iets sociaal-economisch of jeugd-onderwijs.

 

Hoe blik je vooruit op de toekomst? Wat wil je bereiken?

Ik vertelde in het begin al iets over het betrekken van kerken die tot onze (potentiële) achterban behoren. Daar valt nog wel wat te winnen voor de ChristenUnie in Almere. Er zijn veel migrantenkerken in onze stad, vaak voortkomend uit kerken in Amsterdam. Veelal zijn leden van die kerken in Almere komen wonen en toen het aantal groot genoeg was, vestigde men een ‘zustergemeente’ in Almere. We hebben inmiddels goed contact met de voorgangers, maar echt aanwezig zijn voor de leden is nog een stap verder.

Mijn blik op de komende 10 jaar is gericht op het verder uitbouwen van de ChristenUnie in Almere. Ik ben zelf inmiddels 10 jaar actief in het zichtbare politieke leven en daarvoor al zo’n 5 jaar in bestuurlijke zin. Op een gegeven moment moet je het stokje ook weer doorgeven aan anderen. Maar ik laat altijd graag een gezonde situatie achter. Daar valt in een grote stad voor de ChristenUnie nog wel wat werk te doen!

 

 

KADER:

Roelie Bosch is getrouwd heeft 3 kinderen. Sinds 2006 zit ze in de raad, daarvoor was ze 6 jaar fractieassistent en zat ze 5 jaar in het bestuur.

Almere heeft 188.631 inwoners. ChristenUnie heeft er 1 zetel in de raad van 39.