Dienstbaarheid

Voorwoord

 

Dienstbaarheid

 

Door Geert Jan Spijker

 

Dit jaar staat voor het WI in het teken van DVD, het waardentrio Dienstbaarheid, Vrijheid, Duurzaamheid. Aan de hand van die waarden willen we ‘het verhaal’ van de ChristenUnie vertellen. In de komende nummers van Denkwijzer staat telkens een van deze waarden centraal. Maar daarnaast kunt u ook boeken en bijeenkomsten rondom deze kernbegrippen verwachten.

 

Dienstbare samenleving

Dienstbaarheid is sinds het ontstaan van de ChristenUnie een centrale waarde voor de partij. Roel Kuiper, destijds directeur van het WI, publiceerde Dienstbare samenleving (2001) en Dienstbare overheid (2003). Die nadruk op dienstbaarheid willen we vasthouden. Mensen zijn hier op aarde niet louter voor hun eigenbelang, maar ook – of misschien zelfs vooral – voor andermans belang. Naastenliefde gaat ver, soms zelfs heel ver. Lees de column van Tim Vreugdenhil er maar op na.

Ook Balkenende IV benadrukte het belang van een dienstbare samenleving. De coalitie investeerde stevig in jeugd en gezin, in buurten en wijken, in sociale samenhang. Het kabinet wilde onderlinge betrokkenheid en zorg stimuleren. Burgers hebben de verantwoordelijkheid naar elkaar om te zien, zich in te zetten voor het geheel. Dat is momenteel lastig, het maatschappelijk middenveld heeft aan stevigheid verloren. Socioloog en opiniemaker Kees Schuyt zegt in dit nummer: “We missen momenteel een vorm van onbaatzuchtigheid die kenmerkend was voor de civil society.” En hij ziet het niet rooskleurig in voor de toekomst. Gezin en kerk zijn verzwakte instituties en de dominantie van de commercie maakt het er niet beter op. Kan meer aandacht voor ‘de buurt’ ons misschien verder helpen? Marja Jager-Vreugdenhil onderzoekt dit.

 

Dienstbare Overheid

Een dienstbare samenleving kan niet zonder een beschermende overheid. De gebrokenheid zit diep, ook in de samenleving. Gelukkig is er een overheid om het kwaad te bestrijden, het recht na te streven en voorwaarden voor vrede te creëren. Centraal is het besef dat de overheid in dienst staat van Iemand, van de Schepper. Overheden zijn er niet om particuliere wensen te behartigen, maar hebben te maken met een Opdrachtgever (en een opdracht) die boven deelbelangen uitgaat. Die notie zien we ook terug in het grondige artikel van Gerhard Hoogers. Hij betoogt dat juist de onderworpenheid aan God per definitie grenzen stelt aan de uitoefening van het overheidsgezag.

De bezinning op DVD is begonnen op 19 februari, de middag van ons symposium. Tijdens de nacht die daarop volgde, viel het kabinet. Er komt een nieuw verkiezingsprogramma, u kunt daar het nodige over lezen in dit nummer. Tegelijk gaat de fundamentele bezinning door, we nodigen u van harte uit daaraan bij te dragen.