Stevige bestuurders nodig

Groter belastinggebied vraagt stevige bestuurders

 

Door Wim de Jong, raadslid Deventer

 

Tweeslachtig

De politiek heeft vaak een tweeslachtige houding ten opzichte van lokale belastingen. Dat bleek bijvoorbeeld toen minister Zalm het belastinggebied van gemeenten flink inperkte. Hij schafte het gebruikersdeel van de onroerendezaakbelasting af. Een argument van hem daarbij was dat deze belasting tot irritatie leidde. Tot op dat moment was de - vooral door liberalen aangehangen -  gedachte geweest dat een belasting juist pijn moet doen. Die pijn biedt een tegenwicht tegen al te gemakkelijke nieuwe uitgaven.

 

Kamervragen

De politiek in Den Haag heeft vaak moeite met belastingverschillen tussen gemeenten. Elk jaar blijkt dat weer als de Telegraaf met nieuws hierover komt. Steeds leidt dat tot Kamervragen. Kamerleden roepen vervolgens weer om ingrijpen door de minister. Ook de ChristenUnie deed hier een paar jaar geleden aan mee (het ging toen over het onderwerp tarieven van begraafplaatsen).

Aan de andere kant verschuilen gemeentebestuurders zich vaak achter het Rijk dat te weinig geld zou geven voor een bepaalde gemeentelijke taak. Ze doen dan net of ze geen mogelijkheden hebben om de extra uitgaven te betalen met hogere belastingen.

 

Stevige bestuurders

Politici moeten hun rug recht houden. Kamerleden moeten uitleggen dat gemeenten een ruime eigen bevoegdheid hebben om keuzen te maken in het bepalen van hoogte van lokale belastingen en tarieven. Gemeentelijke politici moeten uitleggen dat ze de gemeentebelastingen voor bepaalde uitgaven wel en voor andere niet willen verhogen en waarom.   

 

Andere argumenten

Er zijn naast de argumenten vermeld in het artikel van Jochem Hemink nog andere, sterke argumenten voor uitbreiding van de mogelijkheden van gemeenten om belasting te heffen. 

Gemeenten hebben ruime mogelijkheden nodig om te bepalen hoeveel belasting ze van hun burgers heffen. Dat is erg hard nodig omdat ze in de komende periode heel veel zullen moeten bezuinigen. Voor veel gemeenten zal het tijd vragen om bezuinigingen door te voeren en de kosten te verlagen. Met weinig mogelijkheden om inkomsten te verhogen zal dat in veel gevallen leiden tot financiële brokken. Dan moet het Rijk rechtstreeks ingrijpen op grond van een bevoegdheid in de Gemeentewet: artikel 12. Gemeenten die hiermee te maken krijgen raken zeggenschap over hun eigen beleid kwijt.

Een ruim gemeentelijk belastinggebied is ook nodig voor het opvangen van hogere uitgaven ontstaan door financiële pech of verkeerd beleid.