Stabiel en betrokken

Voorwoord

 

Stabiel en betrokken  

 

Door Geert Jan Spijker

 

Lokale overheden staan aan de vooravond van grote veranderingen. De crisis en andere ontwikkelingen maken onorthodoxe maatregelen nodig, niet alleen landelijk. Lukt het de ChristenUnie ook dan stabiel en betrokken te blijven?

 

Wat gaat er gebeuren in gemeenteland de komende decennia? We gaan naar een ander soort economie, de bevolking gaat krimpen en er komen meer behoeftigen. Daarnaast – zo signaleert de auteur van het openingsartikel – moeten nieuwe gemeentebesturen ermee rekenen dat de komende jaren omvangrijke rijksbezuinigingen zullen laten zien van minimaal 10% tot 15%. Om dit op te vangen is de kaasschaafmethode niet voldoende, een trendbreuk is nodig. Zeker omdat andere inkomsten gaan afnemen en het veel geld gaat kosten om te komen tot lokale verduurzaming. Kortom, het wordt geen ‘business as usual’: er is minder geld en er zijn grotere uitdagingen.

 

Stabiel

Dat vraagt het nodige van de politiek, ook van de ChristenUnie. ‘Stabiel’ en ‘betrokken’ zijn gekozen als typeringen. Deze waarden zullen op de proef gesteld worden. Zal de partij een rots in de politieke branding blijken? Kunnen mensen van ChristenUnie-bestuurders op aan in moeilijke tijden? We moeten - zelfkritisch – de lat van betrouwbaarheid, transparantie en kwaliteit hoog leggen. Het zijn waarden waar we zuinig op moeten zijn, aldus de Apeldoornse wethouder Paul Blokhuis. “Dit betekent richting de verkiezingen: geen overspannen verwachtingen wekken bij de kiezers, zeker niet in tijden van bezuinigen. Men moet weten waar we voor staan en dat we geen spelletjes spelen.”

 

Betrokken

Daarnaast is van belang dat politici echt betrokken zijn op burgers. Dit betekent meer dan vanuit het gemeentehuis beleid maken. Politici moeten de paden op, de wijken in. Werkelijke interesse tonen in het verhaal van burgers. Betrokkenheid is ook een oproep tot burgers zelf. Centraal in het christelijk-sociale gedachtegoed staat immers onderlinge zorg. Burgers hebben de verantwoordelijkheid naar elkaar om te zien, aldus ook ChristenUnie-bestuurders Jan de Wit en Aldrik Dijkstra uit Hilversum.

 

ChristenUnie

Het aantal bestuurders binnen de ChristenUnie is sterk gegroeid sinds haar ontstaan. Na tien jaar telt de partij ruim 400 raadsleden en meer dan 70 wethouders. Groei de komende verkiezingen vergroot de noodzaak te investeren in nieuwe politici. Lokale besturen hebben hier, als ‘skelet van de partij’, een spilfunctie (Tjitske Kuiper). Investeren in kwalitatief goede ChristenUnie-politici houdt de partij zelf stabiel en betrokken, maar bevordert ook dat we die waarden met resultaat uit kunnen blijven dragen in de samenleving.