'Meer bereikt dan verwacht'

‘Veel meer voor elkaar gekregen dan verwacht’

 

Interview met Aldrik Dijkstra en Jan de Wit

 

In gemeenteraden is het verloop groot, dat zal in 2010 weer blijken.  Raadsleden komen en gaan. In Hilversum geeft raadslid Aldrik Dijkstra (AD) na 8 jaar het stokje over aan Jan de Wit (JW), de afgelopen jaren actief als fractieassistent. Hoe kijkt Aldrik terug op zijn tijd als eenmansfractie en met welke verwachtingen blikt Jan vooruit? Een gesprek met twee bevlogen, maar kritische Hilversummers. “Veel burgers redeneren vanuit kortzichtig egoïsme en veel raadsleden laten zich daar vervolgens  door leiden.”

 

Aldrik, hoe kijk je terug op de afgelopen acht jaar?

AD: Het was een bijzonder dynamische en spannende periode. Ik kwam in de raad toen ik 26 was en was daarmee meteen de jongste. Dat was soms lastig, zeker omdat ik iemand opvolgde die ervaren was en de reputatie had van ‘geweten van de raad’. Gelukkig lukte het me om mezelf te zijn, al kreeg ook ik op den duur het stempel ‘staatsrechtelijk geheugen van de raad’… In die acht jaar heeft de fractie veel krediet opgebouwd. Vanuit een kritische maar constructieve opstelling konden we een zelfstandig geluid laten horen – mede dankzij de fractieassistenten. We hebben er altijd naar gestreefd niet met alle winden mee te waaien, maar op basis van onze eigen uitgangspunten het algemeen belang te dienen, en dus soms in te gaan tegen wat burgers graag willen horen.

JW: En jij hebt een aantal punten zelf op de agenda gezet, bijvoorbeeld op het gebied van het ouderenbeleid, de herziening van het vergadersysteem, het worden van Millenniumgemeente en de nadruk op samenhang (het opzetten van HiP bijvoorbeeld, zie ook elders in deze DenkWijzer, red.).

 

Met een eenmansfractie kun je dus heel wat bereiken?

AD: Jazeker, je kunt meer invloed hebben dan het zetelaantal doet vermoeden. Dat geldt in de raad, maar ook erbuiten. Maatschappelijk kun je veel initiëren. Mijn sterke kant ligt vooral in het mensen bij elkaar brengen, het koppelen van netwerken, pionieren. Zo hebben we de jaarlijkse ‘vliegveldbijeenkomsten’ gelanceerd, waarin kerkleiders elkaar ontmoeten op Vliegveld Hilversum. Samen spreken we dan door over onder meer armoedebestrijding. We zijn hier destijds mee begonnen zonder te weten waar het precies zou eindigen, maar de groep voorgangers is in de loop van de jaren steeds groter geworden. Wethouders kregen dit eerder niet van de grond. Uiteindelijk hebben we veel meer voor elkaar gekregen dan gedacht. Dat kwam overigens ook doordat op den duur fractieassistenten in raadscommissies mochten plaatsnemen.

 

Wat is je tegengevallen de afgelopen jaren?

AD: De maatschappelijke druk op een raadslid is soms erg zwaar. Altijd zijn er mensen die het met je oneens zijn en je dat laten weten ook. Extra lastig daarbij is dat veel mensen vanuit hun kortzichtige eigenbelang redeneren. Dat stoort me per dag meer.

JW: En het ergste is dat de raad daar steeds meer in mee gaat. Opportunistisch handelen is aan de orde van de dag. Veel raadsleden willen burgers niet tegen zich in het harnas jagen. Soms is dat echter juist nodig vanuit het oogpunt van het algemeen belang. Een voorbeeld is daklozenopvang De Cocon, waarvan het niet lukt om die te verplaatsen naar een andere plek in Hilversum. Inmiddels zijn 87 potentiële locaties ongeschikt bevonden. Het openbaar bestuur zwabbert, en niemand wil de opvang in zijn buurt! Als je meningen op internet leest, dan schaam je je om Hilversummer te zijn. Met ‘stabiel’ – bestuur dat zich aan zijn afspraken houdt - en ‘betrokken’ – gastvrijheid ook voor moeilijke groepen - heeft het allemaal weinig te maken.

AD: Een laatste tegenvaller van mijn raadsperiode is de werkdruk, die is werkelijk belachelijk! De raadsvergoeding is nooit verhoogd, terwijl de werkdruk minstens is verachtvoudigd. Raadswerk doe je niet om rijk te worden, maar de huidige vergoeding ondermijnt de kwaliteit van het raadswerk, dus van de democratie.

JW: ‘If you pay peanuts, you get monkeys…’   

 

Toch wil je nog steeds graag de raad in, Jan… Wat is jouw ambitie voor de komende periode?

JW: Uiteraard op hoofdlijnen continueren wat we altijd al deden, graag met een tweede zetel erbij. Tegelijk ben ik een andere persoon dan Aldrik, met andere deskundigheid. Zelf wil ik meer accent leggen op ruimtelijke inrichting en verkeer. Ook wil ik blijven hameren op duurzaamheid: we moeten daar nu zeker niet op bezuinigen - wat veel andere partijen wel willen. Maar de ChristenUnie staat voor meer. Ook ga ik bijvoorbeeld hard achter de Centra voor Jeugd en Gezin aan.

 

Stel: de ChristenUnie komt in het College? Waar zet je op in?

JW: Graag zou ik de regie op ruimtelijke projecten op me willen nemen. Dat was de afgelopen 8 jaar werkelijk belabberd. Verder zou ik graag de portefeuille duurzaamheid willen.

AD: Ik ga hameren op bestuurlijke betrouwbaarheid en op participatie van de burger. Verder wil ik graag de maatschappelijke portefeuille. De samenwerking tussen  allerlei organisaties, kerken en de overheid kan veel beter. De ontwikkeling van onderling hulpbetoon  – de ‘sociale ondersteuningsstructuur’ – is nog niet van de grond gekomen. Alle discussies rondom de Wmo gaan nu over geld voor de thuiszorg. De SP zeurt daar zoveel over dat het echte debat over de zorg voor elkaar niet van de grond komt!  

JW: Wij benadrukken de onderlinge, onbetaalde zorg tussen burgers, dat is christelijk-sociaal, terwijl de SP wil dat de overheid de burgers ‘pampert’ en dat de overheid meer geld in de zorg stopt. De overheid moeten we echter niet voor alle problemen van mensen laten opdraaien. Dat mag niet en dat kan ook niet. Burgers moeten zelf hun verantwoordelijkheid nemen, naar elkaar omzien, betrokkenheid tonen.

 

 

KADER:

De politieke verhoudingen in Hilversum:

PvdA 9, VVD 7, D66 3, Leefbaar 5, GL3, CDA 4, SP 4, CU 1