Kies bewust

Kies bewust

 

Door Tim Vreugdenhil, theoloog en predikant van Stadshartkerk Amstelveen

 

“Het menselijk vermogen tot recht maakt democratie mogelijk, het menselijk vermogen tot onrecht maakt democratie noodzakelijk.” De beroemde uitspraak van Reinhold Niebuhr (de 20ste eeuwse Amerikaanse theoloog wiens geschriften onder andere Barack Obama inspireren) verdient opnieuw doordenking nu er verkiezingen naderen. Democratie is bij Niebuhr een vraagteken: is zij al dan niet orthocratisch – dus recht geregeerd?

 

Belangen…

Laten we het bij het eerste deel van die uitspraak houden. Het menselijk vermogen tot recht dus. De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen hebben op het eerste gezicht niet zoveel met ‘recht en onrecht’ te maken. Lantaarnpalen of subsidies zijn van een andere orde. Toch is de burgerlijke gemeente, nog concreter: stad(sbuurt) en dorp(swijk), voor veel mensen de belangrijkste politieke realiteit. Concreter dan een leefbaar land is een leefbare omgeving. Wie acht jij in staat om jouw ideeën over waar het heen moet in praktijk te brengen? Wie vertrouw je deze opdracht toe? Logisch dat veel kiezers zoeken naar partijen en vertegenwoordigers die het beste hun belangen behartigen.

 

…van anderen

Een stem op een christelijke partij omdat jij nu eenmaal christen bent is democratisch maar niet per se christelijk of orthocratisch. Christenen hebben in hun papieren staan dat ze ook letten op het belang van anderen. Een stem uitbrengen is een mooie manier om dat in praktijk te brengen. Liefst eerder dan in het stemhokje. Een kiezer die bijbelse inspiratie zoekt, wordt uitgedaagd om te dromen: hoe zou jouw dorp of stad er over tien jaar uit kunnen zien? Is je in de afgelopen jaren iets opgevallen aan wensen en behoeften van burgers om je heen? Wat zegt het over jou als je weinig kunt noemen of juist veel? Wat hoop je dat jouw stem op een partij of kandidaat (behalve voor jezelf) voor anderen kan betekenen?

 

Een oefening

Een volgende oefening zou kunnen zijn om een A4-tje op tafel te leggen en jezelf in te beelden dat jij zojuist bent gekozen als burgemeester (voor zowel het één als het ander is misschien enige verbeelding nodig). Je hebt vier jaar de tijd. Aan welke onderwerpen geef je prioriteit? Voor welke groepen mensen zou je absoluut iets willen bereiken en wat zou dat kunnen zijn? Van welke mensen en partijen verwacht je support? Wat zou je van God verwachten of hopen?

Binnen afzienbare tijd valt het grote grijze blad met lijsten en namen weer in de brievenbus. Kijk eens goed naar wie zich verkiesbaar stelt. Wat weet je van hen? Welke partijen en vooral welke kandidaten zoeken de vrede voor de hele stad? Wie profileren zich als bruggenbouwers voor alle bevolkingsgroepen? Waar leven de beste ideeën over integratie en hoe uitvoerbaar zijn ze? Wie durft klare taal te spreken over verantwoordelijkheid nemen voor elkaar?

 

Stem bewust. En maak de democratie een stukje orthocratischer.