Een partij voor alle christenen

Een partij voor alle christenen

Door Cynthia Ortega-Martijn, Tweede Kamerlid

 

Voor de lokale kiesverenigingen breekt een spannende tijd aan. Lukt het om trouwe stemmers vast te houden, en lukt het om nieuwe kiezers voor de ChristenUnie te winnen? Naast bezinning op de inhoud van het verkiezingsprogramma is het in deze tijd belangrijk te onderzoeken bij welke bevolkingsgroepen we stemmen kunnen winnen. De ChristenUnie wil een partij zijn van alle christenen. Dat betekent dat alle christenen zich in de partij moeten kunnen herkennen. Daar is winst te behalen.

 

Ver houden van politiek?

Voor een grote groep christenen, vooral die met wortels buiten Nederland (ongeveer 800.000) en/of uit Evangelische en Pinkstergemeenten, is politiek een ver-van-mijn-bed-show. Ook ik moest er vroeger niet veel van hebben. Ik wist dat het koninkrijk van God niet van deze aarde is en verbond daar de consequentie aan dat je als christen je verre moest houden van de politiek.

Beetje bij beetje is bij mij het besef gaan groeien dat christenen ook een verantwoordelijkheid hebben te dragen voor wat er hier en nu in dit land, in dit koninkrijk der Nederlanden, gebeurt. Op een goede dag gaf een jongeman mij na de samenkomst, een RPF-folder in handen. Dat leidde tot een boeiend gesprek over wat hem bewoog en waar die politieke partij van hem voor stond. Thuis nam ik de folder door. “He he,” verzuchtte ik, “toch nog een politieke partij die rekening houdt met God en Zijn geboden.” Sindsdien stem ik: eerst RPF, en nu al weer bijna tien jaar ChristenUnie.

 

Zoek ze op

Voor die doelgroep waartoe ik zelf behoor, zijn echtheid, een persoonlijke benadering en geloofsgetuigenis essentieel om te kunnen praten over verkiezingen. Een ‘gewone’ verkiezingscampagne zal niet aanslaan. Met een vluchtig contact op straat win je deze stemmers niet, en naar een campagneavond komen ze niet zomaar. De enige strategie is: zoek ze op, ga naar ze toe. Laat vanuit de Bijbel zien welke plaats politiek inneemt en altijd heeft ingenomen in Gods plan. Organiseer een huiskamerbijeenkomst, praat informeel en op een laagdrempelig niveau door over problemen in de maatschappij, de roeping van christenen en de rol van politiek als proces om veranderingen te bewerkstelligen.

 

Buiten gebaande paden

Voor deze aanpak hebben we contacten nodig met sleutelpersonen uit geloofsgemeenschappen. Misschien is het een idee dat het Wetenschappelijk Instituut onderzoek doet naar deze doelgroepen en erover publiceert, zodat er gerichte verkiezingsstrategieën opgezet kunnen worden. Niet in de eerste plaats om stemmen te trekken, maar om deze broeders en zusters te informeren over wat het betekent God te dienen als politicus.

Vooral in de Randstadgemeenten is er een aanzienlijk, nog niet bereikt potentieel aan stemmers voor de ChristenUnie. De lokale kiesverenigingen moeten dan wel bereid zijn buiten de gebaande paden te treden en oprecht ontmoetingen aangaan met deze doelgroepen.

Wandelen in de voetsporen van Jezus betekent betrokken en stabiel zijn. Dat onderscheidt ons als christelijk-sociale politici. Een krachtige boodschap die, mits op de juiste manier verpakt, deze doelgroepen zeker zal aanspreken.