Morele voorspoed

Economische tegenspoed brengt morele voorspoed

 

Door Cynthia Ortega, Tweede Kamerlid ChristenUnie

 

 

Negatieve ontwikkelingen hebben vaak een keerzijde. Zie bijvoorbeeld de financiële crisis en de impact hiervan op de reële economie. Na een periode van voortdurende welvaartsgroei wordt de mensheid weer met de neus op de feiten geduwd. Alles is betrekkelijk!

 

Wantrouwen

Velen zijn wakker geschud en hebben vrij snel hun bestedingspatroon aangepast. Het tijdperk van risicovolle financiële producten en continue winstmaximalisatie behoort even tot het verleden. Consumenten en bedrijven gaan behoedzamer om met het nemen van financiële risico’s en de spaarzin is weer toegenomen. Bepaalde morele waarden betreffende het uitgavenpatroon zij weer welkom in onze samenleving. Echter, de hand op de knip houden heeft wel negatieve effecten op de economie. Vooral wanneer deze terughoudendheid hand in hand gaat met gebrek aan vertrouwen in de economie.

 

Bedrijven en banken

Dit wantrouwen moet plaats gaan maken voor een verantwoord bestedingspatroon. Het lijkt tegenstrijdig, maar alleen meer bedrijvigheid en bewust besteden zijn positief van invloed op de economische groei. Daar zijn echter de banken wel bij nodig. Veel bedrijven klagen over het feit dat banken terughoudend zijn in het verstrekken van kredieten. Nu is het natuurlijk logisch en toe te juichen dat banken zorgvuldig beoordelen of bedrijven levensvatbaar zijn. In die zin hebben banken hun verantwoordelijk in deze hervonden. Maar het moet niet doorslaan naar de andere kant. Gezonde bedrijven moeten zoveel mogelijk behouden blijven. Zij hebben voor een beperkte periode een soort overbruggingskrediet nodig om de klappen op te vangen.

Ook het stimuleren van nieuwe bedrijvigheid is nodig. Een goede belangenafweging door banken is daarom op z’n plaats en vraagt om een andere vorm van verantwoordelijkheid. De regering heeft maatregelen getroffen om de economie te stimuleren, ook bedrijven spelen daarbij een cruciale rol. De deeltijd-WW bijvoorbeeld is voor bedrijven een goede manier om vakmensen in dienst te houden. Tegelijk moeten zij aan de andere kant wel maatregelen treffen om op termijn het rendement op deze investering te kunnen verzilveren.

 

Morele voorspoed

De economische crisis vraagt van ons allemaal om de broekriem aan te halen, dus ook van bedrijven. Bedrijven kunnen kijken op welke manier zij deze moeilijke periode kunnen overbruggen. Er zijn bedrijven die samen met hun werknemers zijn gekomen tot creatieve oplossingen om de grootste tegenslag tegen te gaan. Hierdoor is ook de betrokkenheid van werknemers ten aanzien van het bedrijf gegroeid.

Een bijkomend voordeel van de financiële crisis, is ook dat er meer aandacht is gekomen voor duurzaamheid en goed rentmeesterschap. Maatschappelijk ondernemerschap begint meer aan bekendheid te winnen en ondernemers staan ervoor open om hun verantwoordelijkheid op te nemen ten aanzien van maatschappelijke vraagstukken. Al met al heeft de economische tegenspoed ons morele voorspoed gebracht.