'Ik moet soms geduldiger zijn'

“Ik moet soms geduldiger zijn”

Interview met raadslid Niels Joostens    

 

Door Geert Jan Spijker

 

Niels Joostens is net terug van vakantie uit zijn geliefde Ierland. Voor het interview komt hij van Ameland even over naar Groningen (stad). Maar hij woont in Slochteren, bekend om zijn (50 jaar) gas. Sinds 2006 zit de geboren Slochtenaar in de gemeenteraad, waardoor deze jonge politicus (28) al een plaatselijke bekendheid begint te worden. “Ik moet ’s ochtends een kwartier eerder naar mijn werk, omdat ik onderweg door mensen wordt aangesproken...”. Onlangs werd hij, zonder dat hij er aanvankelijk erg in had, bijna tot jong raadslid van het jaar gekozen.

 

Verraste je dat, die landelijke verkiezing tot (bijna) talent van het jaar?

Ja, dat was best een verrassing. Het was eerst een beetje langs me heen gegaan. Je krijgt zoveel post van de VNG, dat ik het bericht aanvankelijk niet eens had gezien. Gelukkig belde de organisatie nog. Toen ik bij de laatste drie zat, mocht ik naar het VNG-congres komen. Heel leuk. Dat ik uiteindelijk niet gewonnen heb, vind ik niet erg. Ik ben blij met de waardering en je krijgt mooie kwalificaties mee, zoals ‘origineel’, ‘benaderbaar’, ‘oplossingsgericht’. Ze beluisteren echt geluidsfragmenten van debatten. En dan te bedenken dat ik het eerste halfjaar van mijn raadslidmaatschap te zenuwachtig was om iets te zeggen in de raad. Nu moet ik me soms juist inhouden. Ik wens me dan meer een Geest van liefde en geduld toe (Galaten 5:22-23), dat ik eerst goed nadenk voor ik wat zeg. Zeker nu het besef er is dat de partij op alle bestuurlijke niveaus aanwezig is en dat we onze naam met Christus verbonden hebben.

 

In welke positie bevindt de ChristenUnie zich in Slochteren?

De PvdA is hier de grootste partij, met 5 van de 15 zetels. Wij hebben er 2, maar de PvdA wilde ons er meteen bij hebben bij de coalitieonderhandelingen in 2006. We werken dan wel vanuit heel verschillende uitgangspunten, de programma’s sloten vrijwel naadloos op elkaar aan. Bijvoorbeeld met de nadruk op saamhorigheid. Ons als ChristenUnie gaat het dan niet alleen om geld, maar ook en vooral: hoe gaan mensen met elkaar om? Is er samenhang of ieder voor zich? Wij zijn tegenstanders van pamperen, maar de overheid moet wel een minimum waarborgen.

 

Dat betekent ook burgers die betrokken zijn bij de publieke zaak.

Ja, dat is een heel belangrijk punt voor ons. We proberen heel sterk burgers te betrekken bij de politiek, de kloof kleiner te maken. Recent hebben we de Visie Slochteren 2020 opgesteld: waar willen we dan staan? We hebben rond dit thema huiskamergesprekken gevoerd aan de hand van diverse thema’s. Uiteraard komt hier een beperkt aantal mensen op af, maar het werd wel als heel positief ervaren.

 

Hoe gaan jullie om met het dualisme?

Dualisme is leuk en aardig, maar het gaat toch om het bereiken van resultaten. Dus geen kritiek leveren om de kritiek, zoals de oppositie – met name Gemeentebelangen - regelmatig doet. Dat neem je niet meer serieus op den duur. De burger heeft uiteindelijk het meeste baat bij een oplossingsgerichte en constructieve instelling. Dat kan hier ook goed, want er is veel vertrouwen in het college. De ChristenUnie-wethouder staat bekend als zeer kundig. Hij wordt erg gewaardeerd om zijn helderheid en betrouwbaarheid. Vanuit dat vertrouwen in het college kun je je als raad meestal tot de hoofdlijnen beperken. En zo hoort het ook.

 

Jullie lijken op de PvdA. Zijn er ook onderscheidende momenten?

Cruciaal is: eerlijk, open en betrouwbaar zijn. Dat geldt voor alle partijen. Maar door te kiezen voor bepaalde thema’s proberen we ons te onderscheiden, zoals aandacht voor de natuur, en in het verlengde daarvan schepping en duurzaamheid. De ChristenUnie zet zich erg in op de thema’s Werk en Inkomen en het jeugdbeleid. Ook hebben we met succes aandacht gehad voor de verkeersveiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers. Verder het benadrukken van een waarde als gastvrijheid. Van de Slochtenaren heeft 12% sympathie voor Wilders, dat is erg veel.

 

Hoe is het met de jeugdproblematiek in Slochteren?

Het valt mee, behalve in de kern Harkstede. Door verveling ging een deel van de jeugd zich misdragen. De politie treedt sindsdien handhavend op en de gemeente roept ouders nu op om verantwoordelijkheid te nemen. Sommige ouders zeggen echter: ‘Donder op, ga boeven vangen’. Dat houd je toch niet voor mogelijk. Als ouders zo reageren, dan nemen kinderen dat over. Ouders weten ook niet meer wat ze met hun kinderen aan moeten. Het is belangrijk om gezag te herstellen. Een CJG kan erg nuttig zijn in dit verband, als adviserende instantie. In Slochteren zijn we wel bezig met een CJG, maar ik moet er wel flink achteraan zitten.

 

Slochteren staat bekend om zijn gas. In hoeverre hebben jullie als burgers en bestuurders daar nou wat mee?

Dit jaar viert Slochteren 50 jaar gas. Heel het jaar is het groot feest rond ons ‘Slochter gas’ – zo chauvinistisch zijn we dan ook wel weer. Zeker deze zomer gebeurt er van alles. Van mij had er nog wel iets bijzonders mogen gebeuren, zoals de vestiging van een Gasmuseum ofzo. Helaas is dat nog niet gebeurt.

Verder zorgt het gas ervoor dat we geen recht hebben op EU-gelden, zoals Flevoland. Dat vind ik scheef, want er is wel een economische achterstand in deze regio. Ook zijn er verzakkingen in de grond door de gaswinning. Daardoor is er meer wegenonderhoud nodig. En om Slochteren heen vinden regelmatig kleine aardbevingen plaats.

 

De verkiezingen komen eraan. Hoe blik je terug op de afgelopen periode?

Prima, 80% van de doelstellingen is bereikt. We hebben ook niet te maken met bezuinigen vanwege de crisis. Het gaat financieel goed met Slochteren. 50 jaar gas is mooi, maar goed beleid is beter. Hopelijk staat hier een verkiezingsbonus op!

 

 

 

Niels Joostens is sinds 2006 raadslid voor de ChristenUnie Slochteren. Daarvoor was hij 2 jaar lid van de steunfractie. Hij is werkzaam als docent in het voortgezet onderwijs.