Kinderen zijn winnaars in stabiel gezin

Kinderen zijn winnaars in stabiel gezin

Huwelijks- en relatiecursussen moeten actief worden aangeboden

 

Door Joël Voordewind, Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie en Wouter Langendoen, beleidsmedewerker voor de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie

 

Het verkiezingsprogramma uit 2006 van de ChristenUnie is duidelijk: “De beste investering in het welzijn van de samenleving is de investering in kinderen, de jeugd en gezinnen”.[1] Een terechte constatering, die helaas bewezen wordt wanneer het niet goed gaat tussen ouders. Conflicten tussen ouders blijken namelijk vaak schadelijk te zijn voor kinderen. Bovendien maken jaarlijks 70.000 thuiswonende kinderen een scheiding van hun ouders mee, wat onder meer op emotioneel, psychisch, medisch, en zelfs sociaal-economisch vlak negatieve gevolgen kan hebben.[2]

 

Zonder te willen stigmatiseren, wijzen de door ons bezochte Centra voor Jeugd en Gezin (CJG’s) en de Bureaus Jeugdzorg er op dat de meerderheid van de kinderen die men helpt afkomstig is uit een éénoudergezin, waarbij zelfs  percentages worden genoemd van 80%.

In dit artikel laten wij zien dat cursussen die gericht zijn op huwelijk en opvoeding kunnen bijdragen aan stabiele gezinnen.

 

Bij een bijeenkomst van de Evangelische Alliantie benadrukten christelijke jeugdzorginstellingen het belang van stabiele huwelijken. De ChristenUnie opperde in een Kamerdebat om via de CJG’s te verwijzen naar in de regio aanwezige cursussen die helpen te bouwen aan gezonde relaties en een goede opvoeding. Wij zijn ervan overtuigd dat door deze cursussen meer kinderen in een stabiele, veilige en liefdevolle omgeving op kunnen groeien. Minister Rouvoet reageerde positief op dit voorstel.

Deze zomer heeft de ChristenUnie een rondetafelgesprek over huwelijk en opvoeding georganiseerd met deskundigen, juristen en organisatoren van cursussen, om de mogelijkheden van het versterken van relaties en hulp bij opvoeding te bekijken. Dat leverde interessante bevindingen op.

 

Onderzoek

Verschillende onderzoeken tonen aan dat in een stabiel gezin de kans kleiner is dat schoolprestaties tegenvallen. Kinderen gaan daarnaast beter om met het vormen van sociale relaties en agressie en depressieve gevoelens komen minder vaak voor. Bovendien kan een stabiel gezin kinderen beter behoeden voor depressieve gevoelens, agressie en bovenmatig alcohol- en drugsgebruik. Ook is een beroep op hulpverlening minder snel aan de orde.[3]

Volgens Wim Orbons (gezondheidseconoom) ondervindt de gehele samenleving de negatieve gevolgen van scheidingen, bijvoorbeeld op het gebied van armoede, milieu en gezondheid. Iedereen is daarom gebaat bij stabiele huwelijksrelaties.

 

Cursussen

In Nederland bestaat al een aantal succesvolle voorbeelden van huwelijks- en relatiecursussen, in de kerkelijke wereld zijn deze cursussen een gangbaar fenomeen. In de Verenigde Staten worden huwelijkscursussen al langer gegeven, en de successen zijn groot. Door de cursus vinden ouders een betere manier om met elkaar en met problemen om te gaan.

De bekendste cursus in Nederland is de Alpha (Pre) Marriage Course, die op 22 plaatsen in Nederland wordt gegeven. Inmiddels hebben 3.000 stellen de cursus gevolgd. Ton en Minella van Bergeijk (landelijke coördinatoren van de Marriage Courses) zien de cursus vooral als een ‘avondje uit’, dat gericht is op een goede voorbereiding op een relatie of een kwaliteitsverbetering van het huwelijk.

De Huwelijkschool in Utrecht heeft de ambitie om de activiteiten in Nederland uit te breiden. Deze stichting houdt zich met name bezig met de voorbereiding op een huwelijk en opvoeding van kinderen.  

In de opvoeding van kinderen ondervindt men vaak een gemis aan hulp. Jan Willem Roseboom van Family Factory (dat zich hoofdzakelijk richt op ouderschap en gezin) verwoordt het treffend: “Het is opmerkelijk dat je bij de aanschaf van een wasmachine een handleiding krijgt in veertien verschillende talen, terwijl je het bij de geboorte van een kind vrijwel zonder instructieboekje moet doen.”

Naast het consultatiebureau en ook de CJG’s, die een grote stap voorwaarts vormen in opvoedingsondersteuning, is specifiek aandacht nodig voor een gezonde relatie tussen ouders en een juiste afstemming van taken. Goede afspraken zijn essentieel in de opvoeding van een kind. In Zweden krijgt iedere ouder met een pasgeboren kind gratis een opvoedcursus aangeboden.[4] Mogelijk kan een opvoedcursus in het basistakenpakket van de jeugdgezondheidszorg worden opgenomen, waarin ook aandacht moet bestaan voor het bouwen aan een gezonde relatie tussen de ouders.

 

Taak voor de overheid

Stabiele gezinnen zijn onmisbaar voor ouders en kinderen, maar zeker ook voor de samenleving in het algemeen. Op dit moment lijkt het genezen van problematische situaties in gezinnen de enige optie in Nederland, terwijl hulp bij een succesvolle start van een relatie of het ouderschap beperkt is. Waarom zouden we wachten met hulp bieden tot er sprake is van een gezinsprobleem in een vergevorderd stadium?

We moeten niet huiverig zijn om jonge stellen vroegtijdig te wijzen op cursussen over huwelijk en jonge ouders opvoedcursussen aan te bieden. Al eerder werd het CJG genoemd, maar ook consultatiebureaus, kerken en hulpinstanties als het Riagg zijn geschikte plaatsen om hier aandacht aan te besteden. Ook het in ondertrouw gaan van een stel of het aangifte doen van het eerste kind (zoals in Zweden, maar ook in Engeland) kunnen geschikte momenten zijn om een cursus te adviseren. In het cursusaanbod moet wel rekening worden gehouden met toegankelijkheid voor iedereen, dus ook voor niet-christenen. 

Het volgen van een cursus kan niet afdwingbaar zijn. Toch is het minste dat we kunnen doen prille liefdeskoppels en jonge ouders te wijzen op een cursus. Volgens Ton van Bergeijk ziet vrijwel iedere deelnemer het nut in van een goede voorbereiding en het maken van afspraken: de basis voor een gelukkige toekomst is gelegd.

 

 

KADER (KAN EVENTUEEL WEGGELATEN):

http://www.alpha-cursus.nl/

http://www.huwelijkschool.nl/

http://www.familyfactory.nu/[1] Verkiezingsprogramma ChristenUnie 2006-2010, p. 6

[2] José van der Sman (2007) “Jeugdzorg: scheiden erg riskant”, Elsevier, 31 oktober 2007 http://www.elsevier.nl/web/artikel/jeugdzorgscheidenisergriskant.htm#

[3] José van der Sman (2007) “Jeugdzorg: scheiden erg riskant”, Elsevier, 31 oktober 2007 http://www.elsevier.nl/web/artikel/jeugdzorgscheidenisergriskant.htm#

[4] ABC News (2008) ‘Sweden's parenting classes met with popularity boom’, 8 januari

http://www.abc.net.au/news/stories/2008/01/08/2134273.htm