Weg met de waterschappen!

Weg met de waterschappen!

 

Door Gerrit de Jong, voormalig wethouder voor de ChristenUnie in Middelharnis

 

Hebt u ook wel eens gestemd voor het waterschapsbestuur in uw omgeving? Dan zult u net als ik vast wel eens gedacht hebben: wie moet ik stemmen? Het gaat daarbij namelijk om een zogenaamd functioneel bestuur. Is het voor u vanzelfsprekend dat de leden van de Kamers van Koophandel een categorie bestuursleden voor het Waterschapsbestuur mogen kiezen?

Als dit voor u net als voor mij niet zo duidelijk is, zult u wellicht mijn pleidooi voor een eigentijdsere invulling van de besturen van de waterschappen kunnen volgen.

 

Ik gooi de knuppel maar in  het hoenderhok: weg met de waterschappen als zelfstandige laag. Het is een ondoorzichtig, ondemocratisch, ouderwets instituut.

Maar wat moet er dan voor in de plaats komen? De taken overhevelen naar de provincies? Neen, dat lijkt mij niet de juiste schaal. Ik pleit voor overheveling naar het Rijk. Ik geef ter onderbouwing een aantal argumenten:

  1. Er is krachtige nationale regie nodig voor waterveiligheid
  2. Waterschappen zijn geografisch niet congruent aan provinciegrenzen.
  3. Uitvoering kan bij Rijkswaterstaat ondergebracht worden
  4. Wegbeheer en onderhoud kan overgedragen worden aan provincies en gemeenten.
  5. De ondoorzichtige differentiatie in tarieven over het land wordt via de belastingdienst geëgaliseerd.

 

Momenteel vindt er bezinning plaats op de toekomstige verhoudingen. Onze Tineke heeft daarin een schone taak. Ze kan echt iets presteren als ze erin slaagt in weerwil van het advies van een in te stellen staatscommissie een besluit erdoor te krijgen over stelselherziening. De opdracht voor die commissie is op dit moment nog niet helemaal duidelijk. Het zal er wel op neerkomen dat er een uitgewerkt voorstel gepresenteerd moet worden om te komen tot herschikking van taken en bevoegdheden inzake waterkwaliteit en kwantiteit. Veel zal afhangen van degene die als voorzitter van deze club zal optreden. Ik vrees dat de lobby van bestaande instituten zo krachtig zal zijn dat er een kool en geit rapport zal uitkomen.

 

Wie het water als uitgangspunt neemt, moet echter buiten zijn eigen beperkte bestuurlijke stroomgebied  kijken. De bestuurlijke kanalisering heeft via de waterschappen in ieder geval nog niet geleid tot structurele aanpak van het overstromingsgevaar. Het is tijd voor een andere weg.