Samen leven, samen werken

ThemaInleiding Samen leven, samen werken

 

Door Geert Jan Spijker, eindredacteur

 

Op 7 februari 2007 lag het coalitieakkoord tussen de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie er dan. Op basis van dit akkoord werd 100 dagen gesproken met de samen-leving. Want ‘samen’ staat centraal. Het wordt weer knus en gezellig in Nederland.

 

Samen leven, samen werken

Samen werken, samen leven, zo luidt de titel van het coalitieakkoord.[1] Ik heb het liever over Samen leven, samen werken. Immers, wie niet leeft zal ook niet zal werken. Maar misschien heeft het CDA de PvdA de titel geschonken voor het nodige evenwicht. Alhoewel, ook het CDA kan pal achter deze titel staan. De laatste jaren ontwikkelt deze partij zich tot een heuse partij van de arbeidsparticipatie. ‘Werk werk werk’, voor en door zoveel mogelijk mensen, lijkt tot hoogste waarde en norm verheven. Of klinkt hier de laatste echo van de liberale bazuin, de VVD, die alle heil van werk en economie verwacht?

 

Zes pijlers

Intussen gaat het samenwerken van de drie partijen de eerste honderd dagen niet van een leien dakje. De voorbeelden zijn bekend, dus die zal ik hier niet herhalen. Ze komen in dit nummer hier en daar wel ter sprake. Deze DenkWijzer wil echter vooral een constructief-kritische verdieping bieden in het denken over het akkoord. Dat doen we door verschillende auteurs de zes pijlers toe te laten lichten en te laten waarderen. Ze proberen per pijler te evalueren of de ChristenUnie blij mag zijn met het resultaat en kraken een hoop kritische noten. Over het geheel genomen zijn er echter veel positieve, soms zelfs lovende, reacties op het akkoord. Vrijwel zonder uitzondering is men zeer te spreken over de visie achter het akkoord. Tegelijk voegt men er vaak aan toe dat ‘een goede visie nog geen (goed) beleid is’ - om met Benne van Popta te spreken. Zo spreekt ook Jan Hoogland in zijn beschouwing over de overheidsvisie van dit kabinet bewust over zijn ‘aarzelingen’, niet over ‘bezwaren’. Na de eerste honderd dagen kan pas meer worden gezegd hoe het akkoord uitwerkt. Duidelijk blijkt wel dat er voor de TK-fractie voldoende mogelijkheden zijn om eigen accenten te leggen in de uitleg en toepassing van het akkoord. In deze DenkWijzer passeren heel wat tips voor CU-politici de revue.  

 

DenkWijzer enquête

Tot zover de tips van DenkWijzer voor CU-bestuurders. Nu over tips van CU-bestuurders voor DenkWijzer. Een recente enquête gehouden onder CU-bestuurders laat zien dat u gemiddeld genomen goed te spreken bent over de inhoud van de stukken. Er is soms wel kritiek op de lengte en zwaarte van de artikelen, maar tegelijk geeft u aan die diepgang ook weer niet te willen missen. Het gaat er vooral om dat de stukken worden opgediend in meer hapklare brokken en dat er concrete handvatten voor de politieke praktijk worden geboden. Ook vraagt u aandacht voor het delen van ervaringen in de omgang met politieke problemen. Ik kan u zeggen: we gaan eraan werken, in dit nummer al.

 [1] Officieel is van een regeerakkoord nog geen sprake. In dit nummer worden echter de termen ‘regeerakkoord’ en ‘coalitieakkoord’ voor het gemak door elkaar gebruikt.