Bidden bestrijdt het democratisch tekort

Bidden bestrijdt het democratisch tekort

 

Door Bert Roor

 

Bidden in de politiek is een risicovolle bezigheid. Voor je het weet bepaalt jouw politieke agenda je gebedsleven of de bidstond waar je aan deel neemt. Het is laveren tussen voorzichtigheid en vrijmoedigheid. Voorzichtig, om te voorkomen dat je meer naar je eigen wil bidt dan naar Gods wil. Tegelijk vrijmoedig, want God wil gebeden zijn en wil dat we heel ons leven voor Hem open leggen.

 

Dat vraagt wel om geloof in de macht van God, zoals de spreukendichter dat had: “De gedachten van de koning zijn als waterstromen in de macht van de HEER, Hij leidt ze waarheen Hij maar wil.” (Spr. 21:1). Voor die koning kunnen we met Paulus allerlei regeerders, bestuurders en politici invullen. Geloven we dit nog als ‘bijbelgetrouwe christenen’, als het gaat om onze eigen ministers, kamerleden en wethouders?

 

Vanuit de Evangelische Alliantie ben ik nauw betrokken bij verschillende gebedsinitiatieven die de politiek raken. Denk aan de Week van Gebed, de Nationale Gebedsdag en de Kroonbede. In crisissituaties reiken we gebedsonderwerpen aan zoals rond de oorlog in Irak en de moord op Pim Fortuijn. We roepen op om vrijmoedig te bidden voor tal van zaken in politiek en samenleving, ook internationaal. Niet om God te claimen voor onze zaak, maar als representanten van een volk en wereld die van God zijn losgeraakt. Dat is onze roeping als christenen: we zijn een koninklijk priesterschap. En priesters bidden voor het volk en zegenen het. Ja toch?

De dienst van de voorbede is de belangrijkste dienst die de kerk de politiek kan bewijzen. Uiteindelijk gaat het niet om onze invloed als christenen op de ontwikkelingen in politiek en samenleving. Als het er op aankomt, zijn deze te complex om te begrijpen en werkelijk te besturen. Ook voor politici. Wie bidt erkent dat tegenover God en vraagt Hem om op zijn onnaspeurbare wijze de gedachten van de bestuurders in goede banen te leiden. Gods invloed geeft de doorslag. Een bidder is – als het goed is – iemand die God de ruimte laat om God te zijn. Een bidder erkent het democratisch tekort voor de troon van God. Ook namens allen die dat ontkennen en bestrijden.

 

De ChristenUnie is partner in de Nationale Gebedsdag. Tineke Huizinga sprak onlangs in Leeuwarden enkele honderden bidders toe. Bij de Kroonbede zien we vertegenwoordigers uit meer partijen, ook niet-christelijke. Politieke scheidslijnen worden daar overbrugd vanuit de gedeelde overtuiging dat partijprogramma’s niet het laatste woord mogen hebben. Dat is alleen aan God, de Koning der koningen. Ik verlang ernaar dat deze geestelijke houding verder doorbreekt onder christenpolitici. Dat christenparlementariërs net als in Engeland ook zelf het initiatief gaan nemen om wekelijks samen te bidden tot God, ongeacht hun politieke kleur en programma. Dat raadsleden die Christus belijden voorafgaand aan een raadsvergadering samen de knieën buigen om hun afhankelijkheid van de hoogste Koning uit te spreken. De ene maand ingeleid door een  Pinkstervoorganger, de volgende keer door een hervormde herder, dan weer door een katholieke kapelaan.

 

Bidden bestrijdt het democratisch tekort ook op een andere manier. Als u heel persoonlijk voor iemand gaat bidden, verandert er in de eerste plaats iets in uw eigen hart. Al biddend leert de Geest van Christus u om de ander en zijn of haar situatie vanuit Gods perspectief te zien. Er valt dan soms opeens een lichtstraal van boven op een aspect van uw naaste dat u tot nu toe over het hoofd had gezien. Verrassend, ontdekkend, soms ook confronterend. God openbaart u zijn waarheid over de ander èn over uzelf. En God vult uw hart met verlangen om meer voor die ander te betekenen, beter naar hem of haar te luisteren en van uw stokpaardjes af te stappen. Voor alle duidelijkheid: dat zeg ik ook tegen mezelf. Het gaat om christelijke waarden die we als Evangelische Alliantie als kernwaarden hebben vastgelegd voor de omgang met onze relaties: integriteit, respect en dienstbaarheid. Met welke zeven politici hebt u de meeste moeite? Maak een lijstje en verdeel hun namen over de week, voor elke dag één. En bid voor hen. Bid totdat God uw hart verandert en zijn koningschap doorbreekt in uw leven.